Prawo do bycia offline. Co dla pracodawcy oznacza prawo pracownika do wyłączenia się?

Tak zwane „prawo do bycia offline” zyskało powszechne zainteresowanie wraz z wzrostem popularności pracy zdalnej, która upowszechniła się w dobie pandemii COVID-19.  O zagadnieniu tym mówiło się jednak już znacznie wcześniej. Oczywiście charakter pracy zdalnej szczególnie sprzyja upowszechnieniu się kultury „wiecznie dostępnego pracownika”, ale problem pozostawania w stałej dyspozycji pracodawcy dotyczy w mniejszym lub większym stopniu

Umowa na stworzenie oprogramowania komputerowego w modelu zwinnym (agile).

Umowa na stworzenie oprogramowania komputerowego czasem kojarzona jest z umową o dzieło. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gotowy, działający produkt, o określonych w umowie parametrach. Przedmiotem umowy jest więc stworzenie poprawnie działającego oprogramowania, które jako utwór chroniony prawem autorskim. Projekt jest udostępniony na podstawie licencji lub przeniesienia prawa autorskiego. Przyjęcie takiej formy prawnej ma wiele zalet.