Unia Europejska uchwaliła nowe prawo dla AI! – poznaj klasyfikację ryzyka, wpływ na biznes i globalne implikacje

Rada UE przyjęła 21.5.2024 r. pierwsze na świecie przepisy regulujące sztuczną inteligencję. Nowe rozporządzenie, znane jako AI Act, klasyfikuje technologie AI według poziomu ryzyka, ustanawiając surowe wymagania dla najbardziej niebezpiecznych systemów.  W związku z tym firmy będą zobowiązane do dostosowania się do nowych wymagań prawnych, które regulują projektowanie, rozwój i użytkowanie systemów AI. Zapytaliśmy Adwokat(kę)

Wewnątrzfirmowa polityka AI – jak pracownicy powinni korzystać ze sztucznej inteligencji, aby nie zaszkodzić pracodawcy?

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, w szczególności generatywnej, zdominowały ostatni rok nie tylko w branży technologicznej, ale we wszystkich gałęziach biznesu. Narzędzia AI – nawet te dostępne za darmo – oferują rozwiązania, które jeszcze 10 lat temu wydawały się być domeną science fiction. Potrzebna grafika? Midjourney. Tekst? Chat GPT. Kod? Github Copilot. Popularny Deepl do tłumaczeń

Powiększone koszty uzyskania przychodu nie tylko dla programistów

W branży IT coraz większą popularność zyskuje korzystanie z powiększonych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o PIT, koszty uzyskania przychodu, uzyskanego m. in. z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi, wynoszą 50% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone składki. Zmniejszenie przychodu prowadzi do automatycznego zmniejszenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie, do zapłacenia efektywnie mniejszego podatku przez pracownika, bądź osobę zatrudnioną w ramach umowy cywilnoprawnej.