Czym jest quiet quitting i czy ten trend powinien niepokoić pracodawców?

„Quiet quitting” to trend, który zyskuje na popularności wśród pracowników, zaś pracodawcom spędza sen z powiek. Co jednak oznacza ten termin, kogo dotyczy i na czym właściwie polega? Quiet quitting w dosłownym brzmieniu oznacza „powolne rezygnowanie” lub też „stopniowe odchodzenie” z pracy. Tempo życia, dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie spowodowana w pierwszej kolejności wybuchem

Przejście z telepracy na pracę zdalną na przykładzie pracodawcy, który nie ma oddziału w PL.

W ramach nadchodzącej dużej nowelizacji Kodeksu Pracy po raz pierwszy w polskim porządku prawnym zostanie kompleksowo uregulowane pojęcie pracy zdalnej. Choć w dobie pandemii pojęcie to zostało już odmienione przez wszystkie przypadki, to tak naprawdę praca zdalna określona została w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Czy pracownik może doświadczyć mobbingu w domowym zaciszu?

W post-pandemicznej rzeczywistości elastyczność warunków pracy jest jednym z najbardziej pożądanych elementów zatrudnienia. Rozumiana jest ona bardzo szeroko, nie tylko jako możliwość pracy z domu, ale także z każdego innego, dowolnie wybranego przez pracownika, miejsca- z leśnej głuszy czy z plaży. Brzmi wspaniale? Praca w przyjemnych okolicznościach przyrody czy w domowym zaciszu jawi nam się

Work-Life-Balance – Kluczowe zmiany

Nowelizacja kodeksu pracy, mająca na celu wprowadzenie rozwiązań przyjętych w dyrektywie work-life-balance (Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1158) powinna była wejść w życie z początkiem sierpnia, co jednak się nie stało. Trudno przewidzieć, kiedy można się spodziewać ostatecznego końca prac nad ustawą, niemniej już teraz, szczególnie pracodawcy powinni się zapoznać z kluczowymi zmianami, które