Czas pracy w trybie zdalnym

Podczas prac nad dostosowywaniem treści regulaminów pracy zdalnej do wchodzących wkrótce w życie nowych przepisów kodeksu pracy, często pojawiają się pytania o czas pracy pracowników zdalnych oraz o konieczność dodatkowych regulacji w tym zakresie. Co do zasady samo przejście w tryb pracy zdalnej nie powoduje zmian w czasie pracy danego pracownika. Te same zasady dotyczą

Klauzule przeniesienia praw własności intelektualnej w umowach cywilnoprawnych ze specjalistami IT

Jeżeli specjalista IT (nie tylko programiści rozumieni jako Software Developerzy, ale też inni specjaliści, tacy jak UX/UI Designerzy, Data Engineerowie itp.) zostaje zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, to sytuacja przeniesienia praw własności intelektualnej – autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej – jest rozwiązana przez ustawę. Wtedy zastosowanie ma domyślny, ustawowy mechanizm, gdzie

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Coraz więcej obywateli Ukrainy pracuje w branży IT. Rozważając opcję ich zatrudnienia trzeba jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zapewnienie legalnej pracy może wiązać się dla pracodawcy z dokonaniem pewnych formalności imigracyjnych. Obecne przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym