Czas pracy w trybie zdalnym

Podczas prac nad dostosowywaniem treści regulaminów pracy zdalnej do wchodzących wkrótce w życie nowych przepisów kodeksu pracy, często pojawiają się pytania o czas pracy pracowników zdalnych oraz o konieczność dodatkowych regulacji w tym zakresie. Co do zasady samo przejście w tryb pracy zdalnej nie powoduje zmian w czasie pracy danego pracownika. Te same zasady dotyczą

Storytelling w rekrutacjach – czyli jak skutecznie przyciągać specjalistów?

Storytelling to opowieść, która oparta jest na świadomym budowaniu relacji, dzięki oddziaływaniu na uczucia, emocje i wyobraźnię odbiorców. Ciekawie opowiedziana historia może być kluczem do wzbudzenia zaufania, przywiązania i zapamiętania. Tego typu przekazy świetnie sprawdzają się w branżach takich jak HR, czy marketing, gdzie niezwykle ważne jest przedstawienie pewnej wizji świata. Storytelling w rekrutacjach daje

Dlaczego firmy powinny otworzyć się na współpracę part-time?

Praca w niepełnym wymiarze (part-time) w branży IT to opcja, o którą pyta coraz więcej specjalistów. Nic dziwnego – dzięki nowoczesnym narzędziom pracy i automatyzacji powtarzalnych czynności pracujemy sprawniej, jesteśmy bardziej efektywni, a wykonywanie dotychczasowych obowiązków zajmuje nam mniej czasu. Wymiar czasu pracy pozostaje jednak wciąż ten sam – pracujemy więc bardziej intensywnie, w efekcie

Czy podstawy to must have w IT?

Dawno, dawno temu… Dzieci po szkole miały zadane bardzo dużo pracy domowej. Niejednokrotnie spędzało się nad zadaniami domowymi wiele godzin. Wraz z czasem podstawy programowe i podejście do nauki uczniów się zmieniały. Postanowiono by uczniowie nie uczyli się na pamięć wielu rzeczy, lecz by umieli poszukiwać informacji. Ustawienie tego celu jako głównego przyniosło bardzo ciekawe