Jak rekrutować do branży IT? Kluczowe czynniki sukcesu.

Barbara Kowalewska – CEO IT-Leaders Rekrutacje IT uchodzą w branży za najbardziej czasochłonne. Firmy z trudnością docierają do wykwalifikowanych kandydatów, portale pracy zazwyczaj nie dają efektów, a każdy dzień nieobsadzonego wakatu generuje koszty. Pracodawcy rywalizują więc aktywnie o wykwalifikowanych specjalistów, a w konsekwencji tych drugich zalewa ogłoszeniowy SPAM. Specjaliści w komfortowej sytuacji są jednak tylko

Urlop wypoczynkowy dla programisty

Charakter umowy B2B. Umowa B2B jest zazwyczaj umową nienazwaną o cechach umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Stosunek B2B, czyli business-to-business charakteryzuje się tym, że jej stronami są przedsiębiorcy. Każda strona występuje w danej umowie jako profesjonalista, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług lub wykonanie dzieła. W odróżnieniu od umowy o