Minister Finansów wydał w ubiegłym roku interpretację ogólną dotyczącą możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez twórców programów komputerowych. (Interpretacja Ogólna Nr DD3.8201.1.2018 z dnia 15 września 2020 r.). Wśród nich są m.in. działalność twórcza w zakresie programów komputerowych, gier komputerowych oraz działalność badawczo-rozwojowa.

Interpretacja ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich pracowników, których praca polega m.in. na wykonywaniu programów komputerowych. Wskazuje na warunki, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Podwyższone koszty stosuje się do przychodów z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi, a więc do tzw. „honorarium autorskiego”.

Zgodnie z interpretacją MF zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu twórców programów komputerowych jest możliwe, ale… Jedynie po zmianie zasad nabywania przez pracodawcę praw autorskich do programu.

Prawo do zastosowania preferencyjnych kosztów autorskich nie przysługuje osobom na B2B!

Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych majątkowe prawa do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują automatycznie pracodawcy w ramach tzw. nabycia pierwotnego. Zatem programista co do zasady nie korzysta z praw autorskich, ani nie rozporządza tymi prawami. Wyklucza to możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy można stosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

Strony umowy o pracę mogą zmodyfikować powyższe zasady poprzez wskazanie w umowie, że pracodawca nabywa prawa wtórnie. I dopiero wówczas, zgodnie z interpretacją ogólną, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Minister Finansów wskazał jednocześnie następujące warunki:

  • powstanie w ramach stosunku pracy programu komputerowego będącego przedmiotem prawa autorskiego;
  • wskazanie w umowie, że przeniesienie praw autorskich ma charakter wtórny, np. po przyjęciu przez pracodawcę programu;         
  • dysponowanie dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika programu. Dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli oświadczenie to określa, jaki program powstał;
  • wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – programisty;
  • ewidencjonowanie przez pracownika czasu, który poświęcił na stworzenie programu, za który wynagrodzenie objęte jest 50% kosztami uzyskania przychodu.

Brak zastosowania powyższych zasad może rodzić po stronie programisty ryzyko zakwestionowania przez organy skarbowe stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Jakie mogą być konsekwencje?

W konsekwencji taki pracownik może zostać zobligowany do uiszczenia należnego podatku, obliczonego bez podwyższonych kosztów oraz należnych odsetek. Ważny jest również przegląd obowiązujących w tym zakresie u pracodawcy zasad. Dlatego też weryfikacja i ewentualna modyfikacja umów o pracę z programistami ma kluczowe znaczenie, aby nie narazić nikogo na konsekwencje.

szukasz pracy w IT?
szukasz pracy w IT?
Konkluzja?

Firmy, które uwzględniają transfer majątkowych praw autorskich, są postrzegane jako bardziej atrakcyjni pracodawcy, co stanowi przewagę konkurencyjną na obecnym rynku pracownika w branży IT.

Powyższy tekst powstał we współpracy z Kancelarią Prawną PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.

Czytaj więcej artykułów z obszaru PRAWO HR:

Autorzy:

  • Paweł Sych, radca prawny, starszy prawnik, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
  • Agnieszka Nicińska, aplikantka radcowska, prawnik, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global