Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu zmierzają w widocznym kierunku zrównania różnych podstaw zatrudnienia, na co składają się koncepcja jednolitego kontraktu, pełne oskładkowanie umów zleceń, składka zdrowotna uzależniona od dochodu dla B2B czy wreszcie przedstawiony niedawno projekt przepisów pozwalający na ustalanie stosunku pracy przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego warto spojrzeć na te zmiany nie tylko z perspektywy finansowej i rosnących obciążeń publicznoprawnych, ale dokonać szerszej oceny funkcjonujących u w organizacjach podstaw zatrudnienia, w tym zatrudnienia cudzoziemców. We współpracy z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global prezentujemy najważniejsze założenia „nowego polskiego ładu” z punktu widzenia istotnego dla pracodawcy.

Polski Ład zakłada, że:

  • kwota wolna od podatku dochodowego (PIT) zostanie podwyższona z 8.000 zł do 30.000 zł rocznie;
  • z kwoty wolnej od podatku nie będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się na podstawie podatku liniowego (19% PIT);
  • próg podatkowy, od którego PIT wynosi 32% zostanie podwyższony z 85.528 zł do 120.000 zł;
  • składka zdrowotna w wysokości 9% nie będzie odliczana od podatku (dziś jest odliczana w wysokości 7,75%) i będzie uzależniona od dochodu. Zasada ta będzie dotyczyć zarówno pracowników, jak i osoby samozatrudnione (B2B);
  • umowy zlecenia zostaną w pełni oskładkowane, nawet jeśli zachodziłby zbieg tytułów do ubezpieczenia; 
  • zostanie wprowadzony jednolity kontrakt w miejsce różnych obecnych form zatrudnienia;
  • zostaną wprowadzone ułatwienia w procedurach imigracyjnych dla specjalistów z branż deficytowych (np. programistów, inżynierów czy lekarzy) – nie będą oni potrzebowali zezwoleń na pracę (ani oświadczeń o powierzeniu pracy), a jedynie wizę wydawaną na uproszczonych zasadach (podobnie jak obecnie tzw. wiza Business Harbour). Ułatwienia zostaną w pierwszej kolejności wprowadzone dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii.

Jakie działania powinni podjąć pracodawcy? 

Warto już teraz podjąć w szczególności następujące działania: 

  • dokonać przeglądu i oceny stosowanych w organizacji umów będących podstawą zatrudnienia (umów o pracę, umów cywilnoprawnych, B2B) pod kątem adekwatności umowy do sposobu wykonywania pracy; 
  • przyjrzeć się praktyce wykonywania pracy przez poszczególne osoby zatrudnione oraz dokonać oceny, jaka podstawa zatrudnienia będzie optymalna z punktu widzenia rodzaju pracy, sposobu wykonywania obowiązków, kosztów wynagrodzeń i obciążeń publicznoprawnych etc.;
  • jeżeli firma planuje zatrudnienie cudzoziemca z wymienionych powyżej państw i branż pod koniec bieżącego roku, być może warto poczekać z zatrudnieniem cudzoziemca do czasu wejścia w życie nowych przepisów, co pozwoli na uniknięcie części formalności imigracyjnych.

Autor tekstu: Robert Stępień, radca prawny, partner PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global