Pracodawcy, szczególnie ci prowadzący działalność w obszarze IT oraz nowych technologii, często zastanawiają się, czy nowozatrudnieni pracownicy mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż osoby pracujące w firmie na tym samym stanowisku od dłuższego czasu. Pomimo, że temat różnicowania wynagrodzeń pracowników na tych samych stanowiskach budzi wiele emocji i kontrowersji, to zatrudnienie nowego pracownika na korzystniejszych warunkach jest dopuszczalne i nie jest niczym niespotykanym na rynku.

Wykonywanie pracy o wyższej wartości

Rekrutując nowych pracowników oraz proponując im konkretne warunki zatrudnienia, pracodawcy muszą pamiętać o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu. W innym przypadku mogą narazić się oni nie tylko na głosy niezadowolenia ze strony załogi, ale również na konsekwencje prawne.  

Zgodnie z przepisami pracownikom przysługuje jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie pracowników na tych samych stanowiskach może być różnicowane z uwagi na szereg czynników. Do tych należą m.in. kwalifikacje zawodowe pracownika, jego rzeczywiste umiejętności, doświadczenia czy też poziom odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Może zdarzyć się więc, że nowozatrudniony pracownik będzie posiadał lepsze kompetencje, bogatsze CV lub otrzyma szerszy zakres obowiązków niż inne osoby pracujące na takim samym stanowisku od dłuższego czasu. Wówczas różnicowanie wynagrodzeń z korzyścią dla nowozatrudnionej osoby może być wręcz zalecane.

Zatrudnienie na takim samym stanowisku niekoniecznie uzasadnia bowiem jednakowe traktowanie. To właśnie wypłacanie pracownikom takiego samego wynagrodzenia, pomimo świadczenia przez nich pracy o innej wartości, mogłoby naruszać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Regionalizacja płac również wpływa na zarobki

Warto pamiętać także o zjawisku regionalizacji wynagrodzeń. Na wysokość wynagrodzenia pracowników może wpływać także otoczenie społeczno-ekonomiczne, w którym pracuje pracownik oraz funkcjonuje firma. Chodzi to w szczególności o czynniki takie stopa bezrobocia w danym regionie Polski, wysokość wynagrodzenia na lokalnym runku czy też panujący tam poziom konkurencyjności. Działanie przez jednego pracodawcę w różnych regionach o odmiennych uwarunkowaniach ekonomicznych może uzasadniać różnicowanie wynagrodzeń pracowników. W niektórych przypadkach może zdarzyć się więc, że za wyższymi zarobkami osoby nowozatrudnionej na danym stanowisku będzie stała właśnie regionalizacja płac.

Autorzy:

Robert Stępień, radca prawny, partner oraz Michał Bodziony, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global