Ustawa wprowadzająca szereg zmian w dziedzinie podatków i ubezpieczeń społecznych zwana „Polskim Ładem” została już uchwalona i czeka jedynie na podpis prezydenta. Jedną z nowości będzie obniżenie stawki podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych. Skorzystać mają na niej między innymi informatycy – stawka podatku w zakresie niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT zostanie obniżona z 15% do 12% przychodu. Jaki będzie ryczałt dla branży IT w Nowym Ładzie? Jak go traktuje branża? Zachęta czy zło konieczne? Zapraszamy do artykułu przygotowanego we współpracy z kancelarią PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global.

Skąd ten pomysł?

Ministerstwo Finansów uzasadnia obniżenie stawki chęcią pomocy przedsiębiorcom w wyjściu z kryzysu wywołanego pandemią. Rzeczywiste przyczyny jednak leżą raczej w zamyśle przekonania większej liczby samozatrudnionych do przejścia na podatek od przychodu, co wyklucza możliwość generowania wysokich kosztów prowadzenia działalności, a w efekcie – zmniejszania kwoty należnego podatku.

Ryczałt ewidencjonowany na topie?

Niezależnie od powodów wprowadzenia zmian, opodatkowanie ryczałtem może stać się wśród przedstawicieli branży IT bardzo popularne. Informatycy zazwyczaj nie ponoszą kosztów uzyskania przychodu aż w takim rozmiarze, jak przedstawiciele innych branż, przez co opodatkowanie dochodu niekoniecznie musi być dla nich korzystne.

Wybór opodatkowania ryczałtem może się opłacać także z powodu naliczania składki zdrowotnej od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a nie wynagrodzenia faktycznie uzyskiwanego. Jej wysokość będzie jednak wciąż uzależniona od wysokości przychodu, z uwagi na przewidziane widełki.

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 9% podstawy, a więc odpowiednio:

 • jeśli przychód nie przekracza 60 tys. zł – podstawa naliczenia wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, a wysokość składki około 300 zł miesięcznie;
 • jeśli przychód nie przekracza 300 tys. zł – podstawa naliczenia wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, a wysokość składki około 500 zł miesięcznie;
 • jeśli przychód wyniesie powyżej 300 tys. zł – podstawa naliczenia wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia, a wysokość składki ponad 900 zł miesięcznie.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wydaje się być korzystne, szczególnie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy osiągają niskie koszty, przez co podatek naliczany od dochodu nie jest dla nich opłacalny. Zaletą jest też uproszczona księgowość opierająca się na ewidencji przychodów. Nawet jeśli podatnik nie zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, koszty związane z outsourcingiem usług księgowych powinny mieścić się w przedziale 100 – 500 zł, w zależności od tego, czy będzie on zgłoszony do VAT, czy będzie prowadził obrót zagraniczny, zatrudniał pracowników itp.

Nie każdy skorzysta

Niestety, nie wszyscy prowadzący indywidulaną działalność gospodarczą związaną z branżą IT będą mogli pozwolić sobie na zmianę formy opodatkowania na ryczałt. Przede wszystkim, przy podjęciu współpracy z byłym pracodawcą, opodatkowanie ryczałtem staje się dopuszczalne dopiero po upływie 2 lat od końca zatrudnienia.

Stawka 12% dotyczyć będzie przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

oraz przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wadą tej formy opodatkowania jest również brak możliwości zaliczenia kosztów uzyskania przychodu i niedopuszczalność stosowania podatkowych ulg, m.in. ulgi na dzieci.

szukasz pracy w IT?

Możliwa alternatywa

Rozwiązaniem konkurencyjnym do opisanego ryczałtu jest skorzystanie z ulgi IP Box. Skierowane jest ono do wykonujących pracę badawczo-rozwojowe (R&D) i jest ściśle związane z prawem własności intelektualnej. Pozwala obniżyć podatek aż do 5%, jednak także nie jest wolne od wad. Główną jest uznaniowość organów w decydowaniu, czy wykonywana działalność mieści się w katalogu usług R&D, czego organy nie chcą przesądzać wydając indywidualne interpretacje podatkowe.

Konkluzja

Choć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w nowej wersji może być korzystny dla specjalistów z branży IT, przed wyborem formy opodatkowania warto przeprowadzić symulację, aby zorientować się czy inne możliwości, które daje ustawodawca nie okażą się atrakcyjniejsze. Jest to szczególnie istotne w obecnych realiach, kiedy Polski Ład sprawia, że modyfikacje dotykają niemal każdą z możliwych form opodatkowania.

Spodobał Ci się ten wpis? Czytaj także:
Umowy cywilnoprawne w IT. Na co zwracać uwagę?

Przejrzystość wynagrodzeń, równość płac. Kiedy to nastąpi?

Autorzy:

Oskar Kwiatkowski, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global
Kamil Nazimek, młodszy prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global