Rozwój pracownika w firmie jest niezwykle ważny. Istnieje wiele sposobów, aby pomóc mu zdobywać doświadczenie i kompetencje. Spotkaliśmy się z jeszcze innym podejściem, które umożliwia kierowanie przez pracownika swoją ścieżką kariery w ramach jednej organizacji. Przeprowadziliśmy wywiad z Sii. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym, jak wprowadzony przez firmę Job Changer przyczynia się do wzrostu lojalności pracowników.

Job Changer jest innowacyjnym i odważnym rozwiązaniem. Prowokować do namysłu może fakt, że zazwyczaj nie spotyka się tej praktyki w firmach z naszego kraju. Co skłoniło Państwa do zastosowania go w firmie? Jak to się zaczęło?

Misją Sii jest Power People – i rzeczywiście, nasi pracownicy są dla nas najważniejsi. Chcemy, żeby byli z nami jak najdłużej i żeby czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy. Aktualnie zatrudniamy ponad 3700 osób. Cały czas się też rozwijamy: powstają nowe oddziały (obecnie 12) i centra kompetencji (obecnie 13), co oznacza bardzo wiele możliwości dla naszego zespołu zarówno w obszarze projektowym, jak i stanowiskowym. Chcemy, żeby pracownicy o nich wiedzieli i z nich korzystali! Jeśli komuś nie pasuje projekt, praca przestała być dla niego wyzwaniem lub po prostu chce coś zmienić, zależy nam na tym, żeby zrobił to w ramach organizacji, zamiast szukać zmiany na rynku, co, jak wiemy, jest obecnie względnie proste. Wprowadzenie aplikacji Job Changer miało ułatwić ten proces, zapewnić narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób można „podnieść rękę” i zawnioskować o zmianę.

Oczywiście, nie obyło się bez obaw menadżerów, dla których zachęcanie pracowników do zmiany wydawało się niekorzystne, ale szybko zrozumieli, że to myślenie krótkoterminowe. W dłuższej perspektywie umożliwianie pracownikom rozwoju „na życzenie” sprawia, że są bardziej zadowoleni i lojalni, a dodatkowo proces zmiany projektu i szukania zastępstwa jest pod większą kontrolą menadżera niż w sytuacji, gdy pracownik przychodzi z wypowiedzeniem. Nie oszukujmy się: jeśli pracownik jest niezadowolony z wykonywanej pracy, fakt, że nam o tym nie powie, nie sprawi w magiczny sposób, że to się zmieni. Zachęcam do przeczytania, co na ten temat ma do powiedzenia jeden z naszych menadżerów.

Wiele osób z początku może kojarzyć Job Changer ze ścieżką kariery określaną po rozpoczęciu pracy w danej firmie. Jakie są najistotniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami?

Tradycyjne ścieżki karier zazwyczaj określają liniowy kierunek rozwoju, definiują od razu jego tor, którym podąża pracownik. Brakuje im jednak elastyczności. Obecne środowisko pracy, a już szczególnie w tak dynamicznej firmie jak Sii, to ciągła zmiana. Biorąc pod uwagę fakt, że stale rośniemy, otwieramy nowe centra kompetencji, realizujemy coraz więcej projektów, określanie pracownikowi na wejściu sztywnych kroków jego rozwoju byłoby mocnym ograniczeniem. Dlatego podejście  do tematu rozwoju w Sii jest bardzo elastyczne i indywidualne. Dajemy pracownikom szansę dokonywania zmian na bieżąco, w zależności od aktualnych możliwości firmy i osobistych preferencji pracownika. Zgłoszenie zmiany w Job Changerze może dotyczyć wielu aspektów: zmiany projektu ze względu na technologię, branżę, stanowisko, czy nawet lokalizację. Można powiedzieć, że w tym przypadku droga pracownika jest kształtowana przez niego na bieżąco i może skręcać w różne strony.

Jak długo praktykują Państwo u siebie w firmie wspomniane rozwiązanie? Czy po takim okresie już można stwierdzić, czy jest skuteczne?

Praktyka zmiany projektu istnieje właściwie od początku. Zawsze kierowaliśmy jasny komunikat do naszych pracowników, promujący otwartość i zgłaszanie swoich uwag na bieżąco. Jednak im jest nas więcej i im więcej projektów realizujemy, tym trudniej jest  zarządzać działaniami bez wsparcia systemowego. Stworzona przez nas aplikacja Job Changer działa od ponad roku. Od tego czasu zgłoszonych zostało prawie 200 wniosków, z czego 50% już zostało zakończonych sukcesem! Co ciekawe, 15% wniosków zostało wycofanych, bo wystarczyło wprowadzić zmiany w aktualnej sytuacji pracownika, żeby praca wciąż była dla niego źródłem satysfakcji. Reszta wniosków jest w trakcie realizacji, jest też kilka wniosków, które niestety nie zostały zrealizowane wystarczająco szybko i pracownicy zdecydowali się odejść. Podsumowując,jest to skuteczne narzędzie, pozwala nam zatrzymywać naszych Power People i zwiększać ich zadowolenie z pracy w firmie.

Pierwsze, co przychodzi na myśl po dokładniejszym objaśnieniu tego pojęcia, to zmniejszenie rotacji pracowników i zwiększenie zadowolenia, bo skoro można spełnić się w obecnej firmie na obecnym stanowisku, po co zmieniać ją na inną? Zauważyli Państwo zwiększające się zadowolenie z pracy osób w firmie?

Dokładnie o to chodzi: o zmniejszenie rotacji i zwiększenie zadowolenia naszych pracowników. Zresztą, zadowolenie pracowników jest jednym z 5 głównych celów w strategii Sii.  Potwierdzeniem osiągania tego celu jest tytuł Great Place to Work, który Sii zdobyła 4 razy z rzędu. Dodatkowo, w tym roku uplasowaliśmy się również wśród najlepszych firm z tym wynikiem w Europie!=. Od początku września prowadzimy wewnętrzną kampanię promującą Job Changer, wymienione już statystyki i wiele pozytywnych informacji zwrotnych od pracowników potwierdzają, że jest to dobry ruch i realizuje założone cele.

Stosowanie Job Changera chyba wymaga ze strony pracownika odwagi, autentyczności i szczerości, bo przecież musi zawiadamiać pracodawcę o rozwoju swoich kompetencji w innych obszarach i rosnącej chęci do zmiany. Jak Państwo sprawili, że pracownicy bez oporów dzielą się swoimi spostrzeżeniami?

Transparentność jest jedną z naszych wartości i bardzo zależy nam na wzajemnym dzieleniu się szczerymi spostrzeżeniami.  Od  kilku lat przeprowadzamy z pracownikami tzw. spotkania usprawniające, podczas których prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji zmian w otwartej dyskusji. Prosimy też o opinię o poszczególnych działach i całej firmie podczas rozmów okresowych. Dodatkowo, każdy może zgłosić jakąkolwiek uwagę lub propozycję na bieżąco za pomocą narzędzia Improvements & Suggestions, które następnie przekierowywane są  do osoby odpowiedzialnej za wskazany obszar. Wszystkie te działania wspierają otwartość pracowników na co dzień i przekładają się na swobodne korzystanie przez nich z Job Changera. Systematycznie dzielimy się też wynikami z działania narzędzia i otwarcie mówimy, co się dzieje z wnioskami, pokazując, że doceniamy szczerość, że przynosi ona rezultaty i i buduje zaufanie, a nie mury i brak zrozumienia.

Jak widzą Państwo przyszłość Job Changera? Czy istnieje szansa, że inne firmy zaczną wprowadzać go do swojej kultury?

Jak do tej pory spotkałam się osobiście z jedną firmą zainteresowaną podobną praktyką i wdrożeniem tożsamego narzędzia. Ciężko mi powiedzieć, na ile stanie się to popularne na rynku. Wymaga to dużej otwartości i elastyczności, ale według mnie za jakiś czas stanie się niezbędne w organizacjach, które funkcjonują w dynamicznym środowisku i zatrudniają pracowników chcących się rozwijać i poznawać różne obszary.