Java jest szeroko stosowanym językiem programowania, zaprojektowanym do użytku w rozproszonym środowisku internetowym. To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Stosujemy go głównie w aplikacjach mobilnych na Androida. Ale Java to także jeden z często wybieranych języków w rozwiązaniach Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT), jak i przy urządzeniach brzegowych (edge devices).

Sprawdź: Hackerrank

Java jest prostszy w użyciu i wymusza model programowania zorientowanego obiektowo. Jednocześnie był projektowany tak, aby przypominać C++. Używamy go do tworzenia kompletnych aplikacji, które działają na jednym komputerze lub są dystrybuowane między serwerami i klientami w sieci. Javę wykorzystamy również do tego, by budować niewielkie moduły aplikacji lub aplety wykorzystywane jako części stron internetowych.

Java – poznaj mocne strony języka

Główne cechy Javy odegrały ogromną rolę w tym, że po wielu latach jest to ciągle jeden z najpopularniejszych języków programowania. A co konkretnie zaliczamy do mocnych stron tego języka?

Java jest zorientowany obiektowo. Obiekt składa się z danych jako pól lub atrybutów oraz kodu jako procedur lub metod. Obiekt może być częścią klasy obiektów, aby dziedziczyć kod wspólny dla danej klasy. Inaczej mówiąc, obiekty możemy traktować jako „rzeczowniki”, które użytkownik może odnieść do „czasowników”. Z kolei metoda to możliwości lub zachowania obiektu. Dodatkowo, Java wykorzystuje automatyczny moduł odśmiecania pamięci (automatic garbage collector) do zarządzania cyklami życia obiektów. Programista utworzy więc obiekty, natomiast automatyczny „odśmiecacz” odzyska pamięć, gdy obiekt nie będzie już używany. Tutaj jednak uwaga – czasami dochodzi do przecieków w pamięci, gdy obiekt, który nie jest już używany, znajduje się w kontenerze.

Programy tworzone w Javie oferują formę przenośności w sieci. Kod źródłowy jest kompilowany w „kod bajtowy”, bo tak określa go Java. Później może działać w dowolnym miejscu w sieci. Czyli np. na serwerze lub na kliencie z wirtualną maszyną Javy (JVM). Warto zauważyć, że JVM interpretuje kod bajtowy na kod, który będzie działał na konkretnym sprzęcie komputerowym. JVM zawiera opcjonalny kompilator just-in-time (JIT), który dynamicznie kompiluje kod bajtowy w kod wykonywalny. Dla porównania, większość języków programowania skompiluje kod do pliku binarnego, czyli plików specyficznych dla danej platformy. Rezultat? Program napisany dla komputera z systemem Windows i procesorem Intel nie działa na komputerze Mac, urządzeniu z Linuksem czy komputerem typu mainframe.

Łatwy do opanowania i bezpieczny

Kolejna zaleta Javy: kod jest solidny. Poniekąd można użyć tego argumentu do każdego rozwiniętego języka programowania, ale np. w przeciwieństwie do C++, obiekty Javy nie zawierają odwołań do danych zewnętrznych względem siebie lub innych znanych obiektów. To sprawia, że instrukcja nie może zawierać adresu danych przechowywanych w innej aplikacji lub w samym systemie operacyjnym. A to, dodajmy, mogłoby spowodować zamknięcie lub awarię programu i być może całego systemu operacyjnego. JVM przeprowadza zaś szereg kontroli każdego obiektu, aby zapewnić należytą integralność.

Język Java ma składnię podobną do C++ i jest stosunkowo łatwy do nauczenia, szczególnie dla osób z doświadczeniem w C.

>> Sprawdź nasze aktualne oferty w obszarze: Java Developer

Zobacz: Umowa B2B

Sam język jest też uważany za bardzo bezpieczny. I taki, w którym relatywnie trudno popełnimy znaczące błędy. W przeciwieństwie do C++, nie używa wskaźników, które mogą być niebezpieczne. Dane zaś są przekonwertowywane na kod bajtowy Javy – nie są czytelne dla ludzi. Dodatkowo Java będzie uruchamiać programy w odizolowanym środowisku (tzw. piaskownica), aby zapobiec zmianom z nieznanych źródeł.

Zobacz prezentację niektórych funkcji, które pojawiły się w Javie, począwszy od wersji JDK 17:

logo IT-Leaders

IT-Leaders.pl to pierwsza w Polsce platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.