Praca w niepełnym wymiarze (part-time) w branży IT to opcja, o którą pyta coraz więcej specjalistów. Nic dziwnego – dzięki nowoczesnym narzędziom pracy i automatyzacji powtarzalnych czynności pracujemy sprawniej, jesteśmy bardziej efektywni, a wykonywanie dotychczasowych obowiązków zajmuje nam mniej czasu. Wymiar czasu pracy pozostaje jednak wciąż ten sam – pracujemy więc bardziej intensywnie, w efekcie czego coraz częściej słyszy się o przepracowaniu, stresie lub wręcz wypaleniu zawodowym. 

Z odsieczą przychodzi współpraca w niepełnym wymiarze 🙂

Co należy wiedzieć o pracy part-time w branży IT? 

Part-time, czyli praca w wymiarze czasu krótszym niż ustawowe 40 godzin (w Polsce), wiąże się z wieloma atutami, ale też niesie za sobą pewne wyzwania. Poniżej zebrałam plusy i minusy tego trybu pracy pod kątem firm (bo specjalistów o plusach przekonywać nie trzeba, a z minusami sobie poradzą;)).

Jakie są korzyści dla firm oferujących pracę w niepełnym wymiarze godzin?

+ Sposób na pozyskanie najlepszych specjalistów

Zatrudnianie w niepełnym wymiarze godzin to przede wszystkim ogromna szansa dla firm, aby zaprosić do zespołu najlepszych specjalistów, których trudno byłoby pozyskać na współpracę w pełnym wymiarze. 

+ Oszczędność i elastyczność kosztowa

Niepełny wymiar pracy to też sposób na pozyskanie umiejętności i wiedzy bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika pełnoetatowego. Pracownicy zatrudnieni na część etatu mogą też zapewnić firmie optymalizację kosztową, odpowiednio zwiększając lub zmniejszając wymiar godzinowy w zależności od potrzeb firmy.

+ Zróżnicowanie zespołu (diversity & inclusion)

Współpraca part-time może pomóc firmom budować zróżnicowane i integracyjne zespoły (realizację polityki diversity & inclusion). Dzięki pracy part-time, firma może dać szansę takim grupom jak studenci, opiekunowie nieletnich czy osoby niepełnosprawne, którzy nie byliby w stanie zaangażować się w pracę w pełnym wymiarze. 

+ Zróżnicowane perspektywy i doświadczenia

Specjaliści zatrudnieni w trybie part-time mogą wnieść do firmy różne perspektywy i doświadczenia, co może zwiększyć kreatywność i innowacyjność w całym projekcie.

Nowy filtr rekrutacji w platformie IT-Leaders.pl

+ Zwiększenie zadowolenia i efektywności 

Coraz więcej osób ceni sobie możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a praca w niepełnym wymiarze może taką elastyczność zapewnić. W zamian za ofertę pracy part-time firma niejednokrotnie może liczyć na wzrost morale i zaangażowania, jako wyraz „odwzajemnienia się” i docenienia, że firma idzie im na rękę. 

+ Dostęp do większej puli talentów

Last, but not least.. otwierając się na współpracę part-time, firmy mają unikatową możliwość wyboru talentów w bardzo rozsądnej cenie. Dzieje się tak dlatego, że popyt na pracę w niepełnym wymiarze znacznie przewyższa podaż i część specjalistów jest skłonnych zaakceptować stawkę godzinową niższą, niż przy współpracy full-time. 

Ogólnie rzecz biorąc, oferowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin może być dla firm świetnym sposobem na pozyskanie umiejętności i wiedzy specjalistycznej, przy jednoczesnym korzystaniu z oszczędności kosztów, elastyczności i zróżnicowaniu w zespole. 

Cytując klasyka, ważne jednak, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów;)

Jakie są MINUSY współpracy w niepełnym wymiarze?

Zatrudnieni w tym trybie specjaliści najczęściej podkreślają ryzyko, że firma mimo umowy na part-time, będzie oczekiwała pełnej dostępności przekraczającej warunki umowy (co w konsekwencji może prowadzić do przepracowania). Innym wskazywanym ograniczeniem jest konieczność dostosowania się do terminów licznych spotkań w firmie, które w efekcie pozostawią mniej czasu na pracę właściwą (ale to ogólny problem, który dotyczy w równej mierze pracowników part-time co full-time – spotkań wciąż jest za dużo w firmach).

Jak zorganizować pracę w niepełnym wymiarze? 

Kluczowe w pracy part-time jest zatem ustalenie i trzymanie się konkretnych założeń, dopasowanych do możliwości pracownika. Dla firm i menedżerów może to wydawać się trudne, jednak nie jest niemożliwe. 

Dobrze współpracę part-time zorganizował Przemysław Starosta – zwolennik ‘ work integration’, szef niedużego poznańskiego softwarehouse’u Grasta.

W swoim zespole zatrudnia część osób w niepełnym wymiarze i jak podkreśla dla efektywnej współpracy ważne jest ustalenie i trzymanie się przez strony ‘ram kontraktu’. Jeśli np. dana osoba nie może być na poniedziałkowym planowaniu tygodnia – zgadza się wówczas na zadania przydzielone jej przez zespół podczas spotkania. Jeśli z kolei obecność na codziennych daily koliduje z innymi zobowiązaniami – to też nie jest problem, obowiązkowa jest natomiast obecność na spotkaniach scrumowych co drugi tydzień i oczywiście dowożenie zadań w ustalonych terminach. 

Jak zauważa Przemysław, praca w tym trybie uczy ludzi odpowiedzialności, ale i podnosi wśród nich morale, “bo widzą, że firma idzie im na rękę”.

Oczywiście wszystko opiera się też na wzajemnym zaufaniu. Jeśli brakuje tego czynnika, ze współpracy part-time nic dobrego nie wyniknie. Pracodawcom w branży IT, w porównaniu do innych sektorów łatwiej zaakceptować pracę w niepełnym wymiarze. A to dlatego, że w tym przypadku mogą operować wskaźnikami i wartościami granicznymi, które łatwo określić. Często wskaźniki KPI są ustalane jako wartości linijek kodu, dostarczane we wcześniej określonym czasie np. dziennie, tygodniowo, czy miesięcznie. Nic nie powinno stać na przeszkodzie, żeby dostosować liczbę tych linijek do ustalonego czasu pracy:)

Deficyt specjalistów IT na rynku polskim szacowany jest na poziomie 25 tys. Z kolei, by ich udział wśród wszystkich pracowników w Polsce był taki sam jak w Unii Europejskiej, brakuje nam ok. 147 tys. specjalistów.* Bez modyfikacji oferty i dotychczasowego sposobu działania, nie ma szans, by zapełnić te wszystkie wakaty. Otwarcie się  na specjalistów part-time może być rozwiązaniem, które pozwoli firmom efektywniej konkurować o doświadczonych specjalistów i tym samym wygrywać na rynku usług IT.

UWAGA:
Firmy oferujące pracę Part-time zapraszamy DO CAŁKOWICIE BEZPŁATNYCH rekrutacji (dodania ofert) na platformie IT-Leaders.pl . Oferta póki co jest bezterminowa – wciąż za mało jest takich ofert dla poszukujących dodatkowych zleceń i mamy nadzieję pomóc Wam się wzajemnie odnaleźć🙂

Zapraszamy na: www.it-leaders.pl lub do kontaktu na hello@it-leaders.pl

* dane z raportu Polskiego Instytutu Naukowego – link do raportu: https://pie.net.pl/na-polskim-rynku-pracy-brakuje-blisko-150-tys-specjalistow-it/ , opublikowanego w listopadzie’2022.