Pandemia koronawirusa bezpowrotnie zmieniła potrzeby pracowników, jak i zrewidowała możliwości pracodawców w kontekście benefitów pozapłacowych. To, co dawniej było standardem, w nowej rzeczywistości przestało mieć znaczenie. Na naszych oczach zadziała się prawdziwa transformacja biur, stylu pracy, a także spędzania czasu wolnego ludzi. Strefa prywatna i zawodowa zaczęła się zacierać, a na biznesowej arenie wygrały te firmy, które szybko i zwinnie potrafiły się dopasować do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i stawić czoła wyzwaniom, które były nowe dla nas wszystkich.

Raport „Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości” powstał z potrzeby zbadania nastrojów, jak i oczekiwań naszej grupy docelowej. W badaniu wzięło udział 725 osób z całej Polski, związanych ze środowiskiem nowych technologii. Wśród ankietowanych znalazło się 575 mężczyzn i 140 kobiet. Cały raport pokazuje motywacje specjalistów IT w 3 głównych obszarach: rozwój i ścieżka kariery, kluczowe benefity pozapłacowe, znaczenie i ocena efektywności pracy zdalnej. Naszym celem było dokładne zbadanie rynku i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, aby firmy zatrudniające specjalistów IT mogły motywować pracowników, zgodnie z ich oczekiwaniami, a także dotrzeć do motywacji kandydatów, przyciągając prawdziwe talenty.

Co motywuje Specjalistów IT w dobie COVID-19?

Wynagrodzenie jest wciąż istotnym kryterium wyboru pracy w branży IT, ale na pewno nie jedynym i nie zawsze tym najważniejszym. Specjaliści IT oczekują, że wynagrodzenie będzie po prostu rynkowe oraz adekwatne do prezentowanego doświadczenia i umiejętności. Nie chodzi o to, aby być przepłacanym, w zamian za pracę w przestarzałej technologii bądź nad nudnym, mało rozwojowym projektem. Wyniki przeprowadzonego badania nie są więc zaskoczeniem. Aż 86% ankietowanych jest zdania, że ponad wynagrodzenie przekładają możliwość uczestniczenia w ciekawych, rozwojowych projektach. Paradoksalnie na ten aspekt wskazało o 5% więcej kobiet, co przeczy krzywdzącym stereotypom na temat kobiet w branży IT. Kolejnymi ważnymi motywatorami są: możliwość wykonywania pracy zdalnej i elastyczny czas pracy (odpowiednio 75% i 74%). Coraz więcej osób jest skłonna zamienić kultowe „owocowe czwartki” i „pizza day” w korporacjach na pracę zdalną – z własnego domu. W dobie obecnej cyfryzacji nie ma potrzeby spędzania ośmiu godzin w biurze, skoro wszystko, co potrzebne do wykonywania pracy jest w zasięgu ręki w zaciszu domowym. Według raportu Upwork, do 2028 r. aż 73 proc. wszystkich firm będzie miało pracowników zdalnych (i to nie tylko w branży IT). Elastyczny czas pracy, tak wysoko notowany w badaniu, oznacza pracę z dowolnego miejsca na ziemi, o dowolnej porze. Standardowe godziny pracy 8-16 przestały być atrakcyjne dla pracowników, zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z przenikaniem się sfery zawodowej i prywatnej – często na kilkudziesięciu metrach kwadratowych z rodziną w tle (znajome, prawda?). Dla ponad połowy ankietowanych duże znaczenie ma technologia. Odpowiednio 58% mężczyzn i 41% kobiet chce pracować z najnowszymi technologiami, dlatego rozwój technologiczny firm z branży IT jest kluczowy, aby zaspokoić potrzeby pracowników i wygrać wojnę o talenty.

Wykres 1.

Cytując naszego eksperta, Roberta Stobińskiego, Członka Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej Amica SA nie jest zaskoczeniem, że dla specjalistów IT praca nad ciekawymi projektami, wykorzystującymi najnowsze technologie ma znaczenie. Jak mówi: „ich realizacja przynosi dużą satysfakcję i poczucie dumy”.

Paulina Truszkiewicz, Recruitment Manager w Sii Warszawa Sii Sp. z o.o. wskazuje z kolei, że „realizacja ciekawych projektów w najnowszych technologiach oraz możliwość pracy w trybie zdalnym już od dłuższego czasu, jeszcze przed pandemią, motywowały specjalistów IT do zmiany zatrudnienia oraz stanowiły główny element oczekiwań zawodowych”.

Nowa rzeczywistość to oczekiwanie nowych benefitów pozapłacowych

Pracodawcy na własnej skórze przekonują się jak dobre samopoczucie i satysfakcja pracownika przekłada się na jakość jego pracy, a w konsekwencji rezultaty biznesowe. Specjaliści IT trafnie zauważyli, że zmieniająca się rzeczywistość wymusza zmianę wachlarza dotychczasowych benefitów, ponieważ z wielu nie mogą w chwili obecnej skorzystać. Nowe benefity wspierające codzienną pracę to m.in.: catering dostarczany prosto do domu, abonament na platformy, takie jak: Netflix, Spotify oraz zdalne zajęcia dla dzieci. Równocześnie nie można zapominać o zdrowiu psychicznym. Okazuje się, że aż co 6-ta osoba (17% ankietowanych) wyraża potrzebę skorzystania ze wsparcia psychologa w pracy i jestem pewna, że nie dotyczy to tylko branży IT. Niektórzy pracownicy przechodzą przez pandemię bez problemu, jednak u innych pojawiły się uszczerbki na zdrowiu z powodu izolacji, utraty pracy przez osobę z rodziny lub pogorszenie kondycji finansowej. Na pracownika powinniśmy zawsze patrzeć holistycznie ponieważ to jak żyje po pracy bardzo mocno wpływa na to, jak zachowuje się w pracy i ogólnie – jak pracuje.

Komfort pracy zdalnej

Jeszcze w marcu tego roku praca zdalna w Polsce praktycznie raczkowała. W praktyce był to jeden, góra dwa dni w tygodniu do wykorzystania w formie home office – i to nie we wszystkich branżach. Prekursorem były niektóre firmy z branży IT, oferujące swoim pracownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie. W związku z nowym porządkiem spowodowanym pandemią, coraz więcej firm musiało z dnia na dzień odnaleźć się w nowej rzeczywistości – rzeczywistości pracy zdalnej. Firmy, które chcą wygrać w wyścigu o kandydatów powinny w ramach procesu onboardingowego wspierać swój zespół w organizacji domowego biura, poprzez zapewnienie im odpowiedniego sprzętu, szybkiego łącza czy wygodnego miejsca pracy.

Badanie pokazało, że praca zdalna wydaje się wpływać korzystnie zarówno na samych pracowników, jak i całą organizację. Ponad 40% uczestników badania oceniło, że pracując zdalnie są bardziej efektywni, a tylko 15%, że w trybie pracy zdalnej nastąpił spadek ich wydajności. Ponadto aż 40% stwierdziło, że nie chce już w ogóle wracać do biura. Dla większości ankietowanych praca zdalna to oszczędność czasu na dojazdy i możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych i prywatnych (lepszy work-life-balance). Analizując ogłoszenia dodane w ostatnich miesiącach na platformie it-leaders.pl można zauważyć coraz więcej ofert pracy zdalnej, w całości lub części i jest to bez wątpienia przyszłość rynku pracy. Możliwość pracy zdalnej może być dla Specjalistów IT kartą przetargową w podjęciu pracy w danej organizacji. 76% Specjalistów IT ma obawy, że powrót do biura może okazać się mało bezpieczny ze względu na wzmożone ryzyko zakażenia.

Osobiście zdecydowanie popieram rosnący trend (a może już standard?) pracy zdalnej. Moje obserwacje, poparte rozmowami z przedstawicielami Działów HR firm IT są następujące:

  1. Osoba mająca możliwość pracy zdalnej rzadziej odchodzi do konkurencji – dzięki czemu firma oszczędza na kolejnych kosztownych rekrutacjach, unika przestoju w procesach i zyskuje lojalnego pracownika;
  2. Pracodawca ma możliwość zatrudnienia specjalisty, który mieszka w dowolnym miejscu na świecie – co oznacza nieograniczony dostęp do wartościowych kandydatów;
  3. Pracownicy zdalni są równie wydajni w domu, jak i w biurze, co potwierdzają ankietowani (efektywność i zaangażowanie co czwartej osoby jest większa niż przed pandemią);
  4. Zatrudniając zdalnie, firma zmniejsza koszty – choćby poprzez możliwość zrezygnowania z wynajmowania i aranżacji dużych przestrzeni biurowych.

Quo vadis, nowa, firmowa rzeczywistości?

Praca jest bez wątpienia ogromną i bardzo ważną częścią naszego życia, dlatego liderzy w branży IT bardzo szybko odnaleźli się w nowej, covidowej rzeczywistości, dostosowując charakter pracy do warunków, jak i preferencji swoich pracowników. Wszyscy zadajemy sobie pytania: jak będzie wyglądała praca w przyszłości i czy tryb zdalny zostanie z nami na dłużej? A może na zawsze? Wyniki naszego raportu nie są zaskoczeniem, jednak utwierdzają w przekonaniu, że wciąż to nie wynagrodzenie jest głównym motywatorem specjalistów IT, a możliwość pracy zdalnej, z dopasowanym zapleczem benefitów pozapłacowych. Można mówić o nowym, pożądanym przez 40% ankietowanych standardzie. Firmy, chcąc przyciągać najlepszych specjalistów na rynku powinni podążać za głosem swoich kandydatów, a Ci chcą mieć możliwość pracy zdalnej oraz elastycznego czasu pracy.

Piszę ten tekst w dobie kolejnej fali COVID-19 z jeszcze głębszą refleksją o konieczności wsłuchania się w głosy swoich pracowników – a komunikują oni bardzo jasno swoje podstawowe potrzeby i preferencje. Mam nadzieję, że przeprowadzone przez nas badanie stanie się okazją do refleksji dla wielu branż oraz pogłębienia tematu w obrębie swoich organizacji. Wyniki badania jasno pokazały, że potrzeby mogą różnić się między sobą ze względu na wiek i płeć, jednak trendy są tożsame.

Cały raport do pobrania tutaj: https://it-leaders.pl/covid-raport