HTML5 nie jest nową rzeczą. Jego funkcje można używać od pierwszego dnia wydania (styczeń 2008). W ramach inicjatywy # 100DaysOfCode Tapas Adhikary – UI/UX Designer/Mentor/Blogger/Dreamer  w Micro Focus przyjrzał się ponownie  liście funkcji HTML5. Zobaczcie, co znalazł i  przekonajcie się co ciekawego kryje HTML5 !

W drugiej części artykułu przedstawionych Wam zostanie pięć kolejnych funkcji, z których Tapas Ahikary nie korzystał zbyt wiele w przeszłości, ale po zapoznaniu się z nimi, uznał je za przydatne !

CZAS START !

 1. 🔥 Znacznik wyjściowy

Tag <output> reprezentuje wynik obliczenia. Zwykle ten element definiuje region, który będzie używany do wyświetlania tekstu wynikowego z niektórych obliczeń.

Kod

<form oninput="x.value=parseInt(a.value) * parseInt(b.value)">
   <input type="number" id="a" value="0">
          * <input type="number" id="b" value="0">
                = <output name="x" for="a b"></output>
</form>

Zobacz jak to działa

Alt Text

Możesz się nim bawić tutaj: https://html5-tips.netlify.app/output/index.html

Wskazówki

Jeśli wykonujesz jakiekolwiek obliczenia w JavaScript po stronie klienta i chcesz, aby wynik odzwierciedlał się na stronie, użyj tagu <output>. Nie musisz przechodzić dodatkowych kroków, aby uzyskać element za pomocą metody getElementById ().

2. 🔥 Datalist

Tag <datalist> określa listę wstępnie zdefiniowanych opcji i pozwala użytkownikowi dodawać do niej kolejne. Zapewnia funkcję autouzupełniania, która pozwala uzyskać żądane opcje z automatycznym uzupełnianiem.

Kod

<form action="" method="get">
    <label for="fruit">Choose your fruit from the list:</label>
    <input list="fruits" name="fruit" id="fruit">
        <datalist id="fruits">
           <option value="Apple">
           <option value="Orange">
           <option value="Banana">
           <option value="Mango">
           <option value="Avacado">
        </datalist>
     <input type="submit">
 </form>  

Zobacz jak to działa

Alt Text

Możesz się nim bawić tutaj: https://html5-tips.netlify.app/datalist/index.html

Wskazówki

Czym różni się od tradycyjnego tagu <select> – <option>? Znacznik wyboru służy do wybierania jednego lub więcej elementów z opcji, w przypadku których należy przejrzeć listę, aby dokonać wyboru. Datalist to zaawansowana funkcja z obsługą autouzupełniania.

3. 🔥 Range (Slider)

Range jest typem, któremu przypisano początkowy i końcowy zakres

Kod

<form method="post">
  <input 
     type="range" 
     name="range" 
     min="0" 
     max="100" 
     step="1" 
     value=""
     onchange="changeValue(event)"/>
 </form>
 <div class="range">
   <output id="output" name="result"> </output>
 </div>

Zobacz jak to działa

Alt Text

Możesz się nim bawić tutaj: https://html5-tips.netlify.app/range/index.html

Wskazóki

W HTML5 nic nie jest nazwane slider!

4. 🔥 Meter

Użyj tagu <meter>, aby zmierzyć dane w podanym zakresie.

Kod

<label for="home">/home/atapas</label>
<meter id="home" value="4" min="0" max="10">2 out of 10</meter><br>
<label for="root">/root</label>
<meter id="root" value="0.6">60%</meter><br>

Zobacz jak to działa

image.png

Możesz się nim bawić tutaj: https://html5-tips.netlify.app/meter/index.html

Wskazówki

Nie używaj tagu <meter> jako wskaźnika postępu dla wygody użytkownika. Mamy do tego tag <Progress> z HTML5.

<label for="file">Downloading progress:</label>
<progress id="file" value="32" max="100"> 32% </progress>
image.png

5. 🔥 Wejścia

Ta część jest nam znana głównie z użycia typów danych wejściowych, takich jak tekst, hasło itp. Istnieje kilka specjalnych zastosowań typów danych wejściowych,

Kod

wymagany

Oznacz pole wejściowe jako obowiązkowe.

<input type="text" id="username1" name="username" required>
image.png

autofokus

Zapewnia fokus na elemencie wejściowym automatycznie, umieszczając na nim kursor.

<input type="text" id="username2" name="username" required autofocus>

walidacja za pomocą wyrażenia regularnego

Możesz określić wzorzec za pomocą wyrażenia regularnego, aby sprawdzić poprawność danych wejściowych.

<input type="password" 
            name="password" 
            id="password" 
            placeholder="6-20 chars, at least 1 digit, 1 uppercase and one lowercase letter" 
            pattern="^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{6,20}$" autofocus required>

Narzędzie do wybierania kolorów

Prosty próbnik kolorów

<input type="color" onchange="showColor(event)">
<p id="colorMe">Color Me!</p>
Alt Text

Tapas Adhikary – Full Stack Developer & User Interface Architect. Uwielbia tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i rozwiązania JAMstack. Jest blogerem technologicznym, który publikuje artykuły dla freeCodeCamp, daily.dev, dev.to i na swoim blogu blog.greenroots.info. Śledź go na Twitterze (tapasadhikary), aby pozostać w kontakcie.