Branża IT w Polsce przeszła w ostatnim roku znaczące zmiany. Jeszcze 2 lata temu rynek obfitował w oferty pracy, a szybkie awanse były normą. Obecnie sytuacja wygląda trochę inaczej – branża się normalizuje, a awansowanie wymaga więcej czasu i wysiłku. Szacuje się, że liczba ofert dla programistów spadła rok do roku o około 20%, co oznacza, że jest obecnie większa konkurencja o jedno stanowisko. Aby rozwijać się i tworzyć stabilną ścieżkę rozwoju, należy lepiej zadbać o samorozwój na każdym z etapów seniority. Zebraliśmy dla was typowy zakres wymaganych kompetencji na każdym szczeblu pracy programisty.

Entry Level Developer

Cechy i Umiejętności:

 • Podstawowa znajomość języka programowania i frameworka: Osoby na tym poziomie często posiadają teoretyczną wiedzę zdobytą podczas studiów lub kursów online.
 • Umiejętność identyfikowania podstawowych błędów bezpieczeństwa: Znajomość OWASP Top 10 jest tu kluczowa.
 • Zdolności miękkie: Komunikatywność i zdolność argumentowania są istotne w pracy zespołowej.
 • Znajomość języka angielskiego: Angielski jest niezbędny do pracy z dokumentacją techniczną i komunikacji w międzynarodowych zespołach.
 • Pierwszy projekt: Posiadanie ukończonego projektu, który pokazuje zainteresowanie i predyspozycje do programowania.

Junior Developer

Cechy i Umiejętności:

 • Doświadczenie zawodowe: Junior Developer ma zazwyczaj 1 do 2-3 lat doświadczenia zawodowego.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów: Potrafi wyszukiwać rozwiązania i implementować je w kodzie.
 • Znajomość podstawowych błędów bezpieczeństwa i ich zapobieganie: Kontynuacja nauki w zakresie bezpieczeństwa aplikacji.
 • Rozwinięte kompetencje miękkie: Dobra komunikacja, zdolność pracy w zespole i rozwiązywanie konfliktów.
 • Dobra znajomość języka angielskiego: Kontynuacja nauki i praktyki w używaniu angielskiego na co dzień.

Mid Developer

Cechy i Umiejętności:

 • Samodzielność: Mid Developer potrafi pracować bez ciągłej kontroli, osiągając pełną samodzielność w swoich zadaniach.
 • Doświadczenie komercyjne: Zazwyczaj ma 2-3 lata doświadczenia komercyjnego, choć nie jest to sztywna reguła.
 • Optymalizacja i ocena kodu: Umiejętność oceny jakości kodu, jego optymalizacji i naprawy złożonych błędów.
 • Wsparcie dla młodszych kolegów: Potrafi mentorować i wspierać Junior Developerów, dzieląc się swoją wiedzą.
 • Znajomość zaawansowanych błędów bezpieczeństwa: Głębsze zrozumienie zagrożeń i metod zapobiegania.

Senior Developer

Cechy i Umiejętności:

 • Głębokie zrozumienie biznesu i technologii: Senior Developer rozumie, jak jego praca wpływa na cele biznesowe firmy.
 • Projektowanie i modyfikacja rozwiązań: Potrafi projektować skomplikowane systemy i wprowadzać zmiany na poziomie architektury.
 • Naprawa skomplikowanych błędów: Ekspert w diagnozowaniu i naprawianiu najbardziej złożonych problemów.
 • Podnoszenie bezpieczeństwa aplikacji: Aktywne działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa kodu i aplikacji.
 • Komunikacja i przekazywanie wiedzy: Umiejętność efektywnego komunikowania się z zespołem oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • Doświadczenie: W praktyce seniorzy mają 4-5 lat doświadczenia, choć niektórzy mogą osiągnąć ten poziom już po 2-3 latach intensywnej pracy i nauki.

Podsumowanie

Ścieżka kariery w IT w Polsce nie jest już tak szybka i prostolinijna jak kilka lat temu. Rynek pracy stabilizuje się, co sprawia, że zdobywanie kolejnych szczebli kariery wymaga więcej czasu i zaangażowania. Kluczowe jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, gotowość do nauki i adaptacji do zmieniających się wymagań rynku. Awansowanie w branży IT jest teraz bardziej wymagające, ale również bardziej satysfakcjonujące dla tych, którzy są gotowi na wyzwania.

Te dane wskazują na stabilizację rynku pracy IT w Polsce i konieczność ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby sprostać wymaganiom pracodawców i utrzymać konkurencyjność na rynku.