Overemployment to zyskujące na popularności zjawisko polegające na pracy w pełnym wymiarze na rzecz dwóch lub więcej niezależnych pracodawców w tym samym czasie. Światowy trend jest odpowiedzią na przemiany technologiczne i związane z tym zwiększenie popytu na specjalistów, skutkujące koniecznością uelastycznienia zasad wykonywania pracy. Dotyczy przede wszystkim branży IT, która przoduje w liczbie równoległych etatów. Praca dla 2 lub 3 pracodawców jednocześnie okazuje się rzeczywistością, której należy stawić czoła.

Jak rozpoznać overemployment?

Pracownik, który rozpoczął kolejną pracę zaczyna zmieniać swoje nawyki – z początku jest uważny i dobrze ukrywa dodatkowe zatrudnienie. Z czasem jednak jego efektywność i zaangażowanie słabną. Niezwykle trudno jest pracować w kilku miejscach jednocześnie, ponieważ wymaga to nieustannego skupienia i dobrej organizacji. W istocie stanowi on przeciwwagę dla postulatów z zakresu work-life balance. Pracownicy stosujący overemployment z czasem coraz częściej nie pojawiają się na spotkaniach tłumacząc to słabym łączem z Internetem, czy też popełniają więcej błędów. Nierzadko zdarza się, również że przekazują innym pracownikom część obowiązków, które powinni wykonać osobiście.

Jakie są ryzyka?

Pracodawcy zwykle nie mają świadomości, że pracownik jest zatrudniony również u innego pracodawcy. Z perspektywy pracodawcy overemployment może prowadzić do wielu niepożądanych konsekwencji. Związane z tym zagrożenia wynikają z tego, że pracownik, angażujący się w tym samym czasie w różne zadania, tak naprawdę nie jest odpowiednio skupionym na żadnym z nich.

Praca na dwa etaty (lub więcej) jest wymagająca – pracownik nie tylko powinien wykonywać powierzone zadania poprawnie i terminowo, ale też nie może „dać się złapać” żadnemu z pracodawców. Oznacza to ciągłe napięcie, czego skutkiem może być spadek efektywności, a nawet wypalenie zawodowe. Spadek wydajności pracownika zmusza zdezorientowanego pracodawcę do zatrudnienia dodatkowych osób, co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak pracodawca może zabezpieczyć swój interes?

Pracodawcy chcąc przeciwdziałać zjawisku overemployment powinni podjąć działania na poziomie regulacji zakładowych oraz zawrzeć z pracownikami odpowiednie umowy.

Podstawowym narzędziem, z którego zatrudniający powinni korzystać jest umowa o zakazie konkurencji. Jej zaletą jest to, że w przypadku zawarcia jej tylko na czas zatrudnienia, pracodawca nie poniesie w związku z nią żadnych dodatkowych kosztów.

Kolejnym sposobem na zabezpieczenie interesu pracodawcy jest odpowiednie dostosowanie wewnętrznych regulacji. Zapisy dotyczące zobowiązania pracowników do informowania pracodawcy o dodatkowym zatrudnieniu, dbania o dobro zakładu pracy lub zapobiegania konfliktom interesów również mogą okazać się bardzo skuteczne w walce z multietatowością.

Overemployment stanowi zagrożenie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. W razie dostrzeżenia takiego zjawiska w swoim zakładzie pracy należy podjąć odpowiednie kroki, celem minimalizacji jego skutków takich jak spadek efektywności, jakości świadczonej pracy, czy chociażby pracy w godzinach nadliczbowych.

Czytaj też: Rewolucja w pracy zdalnej! Najwyższy czas, żeby zacząć zmieniać wewnętrzne procedury!

Autorzy:

Bartosz Tomanek, adwokat, starszy prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Mateusz Krajewski, asystent prawny w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler