Analitycy Biznesowi (Business Analysts) odpowiadają za szereg zadań, w tym za zrozumienie wymagań biznesowych, opracowywanie planów i praktycznych wytycznych dla biznesu. Z kolei Analitycy Danych (Data Scientists) to specjaliści odpowiedzialni za analizowanie, przygotowywanie, formatowanie i opracowywanie danych. Analiza biznesowa łączy umiejętności, takie jak wiedza biznesowa oraz wiedza z konkretnych obszarów branżowych, podczas gdy analiza danych obejmuje umiejętności związane z informatyką, matematyką i statystyką.

Analityk BiznesowyAnalityk Danych
Analitycy Biznesowi badają wymagania klienta i biznesuBadacze Danych przede wszystkim modelują i analizują dane
Analitycy Biznesowi kontaktują się z klientami, aby zrozumieć ich perspektywy biznesoweBadacze Danych zagłębiają się w dane generowane przez firmy, aby je analizować i skompilować z nich istotne informacje biznesowe
Analitycy Biznesowi pracują tylko z uporządkowanymi, ustrukturyzowanymi danymiAnalitycy Danych pracują zarówno z danymi ustrukturyzowanymi, jak i nieustrukturyzowanymi  
Analitycy Biznesowi muszą posiadać umiejętności statystyczne, doskonałe umiejętności interpersonalne i znać metody rozwiązywania problemówBadacze Danych muszą posiadać umiejętności matematyczne, znajomość algorytmów uczenia maszynowego i statystyki
Analitycy Biznesowi muszą znać SQL, R, Tableau i ExcelAnalitycy Danych muszą znać Python, R, SAS, Spark, Tensorflow, Hadoop itp
Analitycy Biznesowi używają modeli takich jak schema on load.Analitycy Danych używają modeli takich jak schema on query.

Różnice między Nauką o danych (Data Science) a Analizą Biznesową (Business Analytics)

Analitycy Biznesowi to profesjonaliści, którzy analizują stale zmieniające się potrzeby każdej firmy i pomagają im we wdrażaniu tych zmian. Stanowią pomost komunikacyjny między różnymi działami w organizacji biznesowej w celu realizacji długoterminowych biznesplanów.

Badacze Danych są odpowiedzialni za opracowywanie algorytmów i wyciąganie wniosków z danych. Ponieważ Data Science ma na celu ujawnienie złożonych wzorców danych poprzez badanie i zrozumienie zbiorów danych, ważne jest, aby Analitycy Danych mieli umiejętności w różnorodnych obszarach z dziedziny Data Science.

Obie te role są w rzeczywistości podobne na wiele sposobów, ponieważ obie sprowadzają się do gromadzenia danych, wnioskowania i modelowania danych. Zakresy analizy danych i analizy biznesowej często się pokrywają, a zestawy umiejętności nie wykluczają się wzajemnie. W każdym środowisku biznesowym Analitycy Danych i Analitycy Biznesowi ściśle współpracują w celu zrozumienia i wdrożenia strategii biznesowych. Istnieją jednak pewne różnice między tymi dwiema gałęziami, które początkujący profesjonaliści muszą rozważyć, aby zrozumieć, która funkcja jest dla nich najbardziej odpowiednia. Data Science to ścieżka, którą mogą podążać osoby nawet początkujące, natomiast analiza biznesowa to obszar, w którym przydatne jest wcześniejsze doświadczenie w ramach zarządzaniu projektami czy rozwoju biznesu.

Z pewnością obszar, który stał się siłą dzisiejszego świata, to dane. Dane w ostatnich latach gwałtownie zaczęły napędzać i kształtować funkcjonowanie firm. Dane same w sobie nie mają jednak dużej wartości dla firm, o ile nie zostaną właściwie przeanalizowane i skategoryzowane. Eksperci, którzy zajmują się przetwarzaniem danych, mogą pochodzić z branży analizy danych lub analityki biznesowej. Podczas gdy zarówno specjaliści Data Science, jak i Analitycy Biznesowi często są postrzegani jako pracujący w ścisłej współpracy w środowisku opartym na danych, każda z ról wiąże się z różnymi zadaniami i obowiązkami.

Zarówno analiza danych, jak i analityka biznesowa są dziś popularnymi wyborami zawodowymi młodych specjalistów. Jeśli fascynuje Cię niezliczona ilość sposobów pracy z danymi, możesz wybrać jedną z dwóch ścieżek kariery po rozważeniu swojego wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i zainteresowań. Aby pomóc Ci wybrać ścieżkę kariery, wymieniliśmy podstawowe informacje i wymagania dotyczące każdej z tych ról.

Kim jest Analityk Biznesowy

Przyjrzyjmy się przykładowemu opisowi stanowiska analityka biznesowego, aby zrozumieć różne zadania i obowiązki związane z rolą.

Opis stanowiska Analityka Biznesowego

Poszukujemy Analityka Biznesowego ds. Finansów, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie projektów, usprawnianie procesów i systemów wsparcia wykorzystywanych przez działy finansów i księgowości. Idealny kandydat będzie ściśle współpracować z interesariuszami biznesowymi z działu finansów i rachunkowości we wszystkich regionach geograficznych, aby zrozumieć lokalne wyzwania biznesowe. Dodatkowo będzie on dokumentować wszystkie procesy biznesowe i wymagania klientów. Będzie on kierował pomysłami na usprawnianie procesów, koncentrując się na określaniu zakresu, koordynowaniu, planowaniu, przeprowadzaniu testów i wykonywaniu działań związanych z uruchomieniem projektu. Będzie on również odpowiedzialny za segregowanie i analizę kwestii wsparcia produkcji.

Obowiązki zawodowe:

 • Nawiązywanie kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz pomaganie im w adopcji produktów i rozwiązań w celu spełnienia wymagań biznesowych
 • Zapewnienie stałego wzrostu świadomości produktu, maksymalizacji przyjęcia produktu i jego użytkowania przez klientów
 • Zwiększanie świadomości produktu przez dokonywanie prezentacji i prowadzenie dokumentacji
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, by dobrze zrozumieć cele biznesowe klienta i potrzeby produktu
 • Dzięki doskonałemu zrozumieniu funkcji produktu i pokrewnych mu technologii, projektowanie rozwiązań najlepiej spełniających wymagania klienta
 • Aktywne tworzenie dokumentacji, takiej jak casy biznesowe, scenariusze użytkownia, FAQ, notatki ze spotkań, itp.
 • Współpraca z innymi zespołami z podobnych projektów, aby zapewnić pomyślne ukończenie kamieni milowych projektu i początkowej fazy wdrażania projektu
 • Informowanie o postępach i oczekiwaniach, eskalowanie problemów aby zwiększać świadomość i wspomożenie dobrych rozwiązań
 • Prowadzenie szkoleń dla klientów
 • Działanie jako kluczowa osoba promująca wdrażanie i adopcję dobrych rozwiązań
 • Regularne przekazywanie informacji zwrotnych od użytkowników zespołom produktowym. 

Wymagania na stanowisku Business Analyst:

 • Stopień naukowy inżyniera lub biznesowy z renomowanej uczelni oraz minimum 4-5 lat doświadczenia w branży IT lub consultingowej
 • Umiejętność zarządzania wieloma projektami dzięki doskonałej znajomości planowania i organizowania
 • Znakomite umiejętności mówienia, pisania i prezentacji
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne, zdolność wywierania wpływu i budowania efektywnych relacji z klientami 
 • Doświadczenie i umiejętności z zakresu consultingu, w tym zarządzanie pracą zespołową, opracowywanie wymagań biznesowych, analiza biznesowa, mapowanie procesów i ich projektowanie
 • Umiejętności wdrażania systemów: analiza wymagań / procesów, tworzenia projektów koncepcyjnych, testowania, szkolenia, zarządzania zmianą i udzielanie wsparcia klientom
 • Umiejętność zarządzania oczekiwaniami klientów oraz samodzielna praca nad projektem
 • Możliwość podróżowania, zapewniając klientom konsultacje na miejscu, gdy jest to wymagane oraz posiadanie możliwości pracy zdalnej z biura.

Dodatkowe, wartościowe umiejętności na tym stanowisku

 • Doświadczenie w projektach biznesowych na poziomie analizy, projektowania, dostarczania i dokumentowania procesów
 • Doświadczenie w pracy dla wiodących firm konsultingowych
 • Znajomość procedur i praktyk bezpieczeństwa informacji
 • Certyfikacja w obszarach wiedzy związanych z bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem procesami biznesowymi lub infrastrukturą IT

Kim jest osoba na stanowisku Analityka Danych

Poniższy przykładowy opis stanowiska pomoże ci zrozumieć główne obowiązki na stanowisku Data Scientist.

Opis stanowiska:

Poszukujemy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i pełnych pasji Analityków zajmujących się danymi, którzy mogą wejść na pokład naszej firmy i pomóc w tworzeniu nowej generacji technologii opartej na danych. Idealnym kandydatem byłby ktoś, kto wcześniej pracował na stanowisku Data Scientist, w którym czuje się komfortowo pracując z niewiadomymi, oceniając dane i możliwości zastosowania technik naukowych do problemów natury biznesowej oraz mający doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu modeli danych naukowych „na żywo”. Ktoś ze znakomitymi zdolnościami matematycznymi, statystycznymi, zapleczem naukowym, z łatwością w pracy z danymi (ustrukturyzowanym i nieustrukturyzowanym), a także z dużym doświadczeniem inżynieryjnym w wdrażaniu produktów w środowisku produkcyjnym.

Obowiązki Analityka Danych:

 • Demonstrowanie i wykorzystywanie wiedzy technicznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych w handlu detalicznym poprzez zastosowanie uczenia maszynowego
 • Współpraca z innymi członkami zespołu, zarówno wewnątrz zespół, jak i poza nim, aby tworzyć i dostarczać światowej klasy produkty do analizy danych
 • Działanie w charakterze Subject Matter Experta i wsparcie innych w tym zakresie 
 • Przygotowywanie comiesięcznych planów sprintu, decydowanie w sprawie priorytetów dotyczących zadań od partnerów biznesowych
 • Współpraca z zespołem produktowym w celu stworzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i innych metod pomiaru sukcesu
 • Tłumaczenie wniosków z analizy danych na praktyczne informacje dla klientów
 • Automatyzacja cotygodniowych raportów, poszukiwanie nowych obszarów do automatyzacji oraz skalowanie analiz ad-hoc.

Wymagania na stanowisku Data Scientist:

 • Ponad 3 lata doświadczenia w analityce, informatyce, uczeniu maszynowym lub na podobnym stanowisku, poziom naukowy licencjata z informatyki, analizy danych, matematyki, statystyki lub pokrewnej dyscypliny
 • Doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu modeli uczenia maszynowego w systemach produkcyjnych
 • Silne umiejętności analityczne: zrozumienia różnorodnych danych i ich zależności oraz zdolność powiązania wniosków z analizy danych z danym problemem biznesowym
 • Bardzo dobra umiejętność programowania:  Python – pandas, numpy, scipy, matplotlib oraz znajomość baz danych – SQL i noSQL
 • Zdolności interpersonalne: umiejętność klarownej komunikacji, rozumienia i formułowania problemu biznesowego, jak i zdolność do rozmowy i wyjaśnienia skomplikowanych wniosków z analizy danych laikom z tego obszar
 • Radzenie sobie ze stresem czy z niejednoznacznością w codziennej pracy 

Dodatkowe, wartościowe umiejętności na tym stanowisku:

 • Doświadczenie w Text Analytics, Natural Language Processing
 • Stopień magistra lub doktora z dziedziny matematyki, statystyki lub analizy danych
 • Znajomość technik wizualizacji danych
 • Znajomość AWS i hurtowni danych
 • Pasja w tworzeniu produktów związanych z danymi w ramach systemów produkcyjnych dzięki analizie danych

Różnice między Analitykiem Biznesowym a Analitykiem Danych

Różnica między Analitykami Biznesowymi a Analitykami Danych polega przede wszystkim na tym, w jaki sposób każdy z nich pracuje z danymi. Istnieje wiele podobieństw między tymi dwiema funkcjami, a w zależności od wielkości firmy role te mogą być wymienne. Istnieją jednak pewne funkcje specyficzne dla danych, które są unikalne dla każdej z ról Analityka. Przyjrzyjmy się temu z bliska.

Analitycy Biznesowi zajmują się implikacjami biznesowymi danych i sposobem ich wykorzystania w dowolnym środowisku biznesowym w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Z kolei Analitycy Danych analizują dane przede wszystkim w celu identyfikacji i ujawnienia wzorców, wyciągania wniosków i spostrzeżeń na podstawie danych losowych. W pewnym sensie można powiedzieć, że raporty tworzone przez Analityków Danych pomagają Analitykom Biznesowym wspierać ich decyzje biznesowe.

Również z punktu widzenia umiejętności istnieją różnice między Analitykami Biznesowymi i Analitykami Danych. Analitycy Danych muszą znać dogłębnie obszar Data Science, umieć eksplorować dane, modelować je, znać zaawansowaną statystykę, a może nawet analizę dużych zbiorów danych. Z drugiej strony Analitycy Biznesowi, oprócz znajomości umiejętności obsługi danych, muszą wiedzieć, jak rozwijać projekty i biznes.

Analitycy BiznesowiAnalitycy Danych
Analitycy Biznesowi muszą wiedzieć, jak rozwijać biznesAnalitycy danych muszą wiedzieć, jak wykorzystywać dane do celów biznesowych
Do obowiązków Analityka Biznesowego należy zarządzanie projektem, komunikacja ze stronami biznesu, testowanie jakości, tworzenie casów biznesowych i wiele innychObowiązki Analityka Danych obejmują wprowadzanie danych, złożone obliczenia, ich ekstrapolację i interpretację, rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych i inne
Analitycy Biznesowi studiowali najczęściej kierunki ekonomiczneAnalitycy Danych zazwyczaj mają dyplom związany z matematyką, statystyką czy z Data Science

Niezależnie od stanowiska, tak Analitycy Danych jak Analitycy Biznesowi powinni stale doskonalić umiejętności i śledzić najnowsze trendy i technologie w swoich dziedzinach. To, czy na którą ścieżkę Ty się zdecydujesz, to ważna decyzja, ponieważ jednak obie te dziedziny mimo wielu podobieństw, różnią się. Dlatego zachęcamy do spokojnej refleksji nad tą decyzją i uzyskania obszernych informacji by mieć pewność, która ścieżka jest dla Ciebie odpowiednia. 

Źródło: https://www.mygreatlearning.com/blog/difference-between-business-analyst-data-scientist/

Autorka:

Marina Chatterjee – Marina jest specjalistką z zakresu content marketingu i żywo interesuje się innowacjami w dzisiejszej gospodarce cyfrowej. Wcześniej współpracowała z Amazonem i partnerem marketingowym Facebooka, aby pomóc im znaleźć język marki. W „poprzednim życiu” była nauczycielką akademicką, która uczyła studentów literatury angielskiej i sprawiła, że ​​Barthes przewrócił się w grobie.