WOMANUPDATE – ogólnopolska kampania społeczna zachęcająca kobiety do wejścia w świat nowych technologii

Rewolucja technologiczna stała się faktem. W nowej rzeczywistości i nowej gospodarce o sukcesie ludzi, firm i całych państw zadecyduje umiejętność wdrożenia i efektywnego wykorzystania nowych technologii. #WomanUpdate to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna organizowana przez Future Collars i wspierana przez kilkadziesiąt firm i instytucji, dzięki której każda kobieta, bez względu na doświadczenie, wiek czy miejsce zamieszkania, ma szansę opuścić swoje dotychczasowe ramy i zdobyć kompetencje przyszłości. W czasach, kiedy jedyną pewną jest zmiana – największą siłą oraz gwarantem zawodowego spełnienia i bezpieczeństwa finansowego są gotowość do ciągłego rozwoju i zdobywanie nowych umiejętności.

NOWA POST-COVIDOWA RZECZYWISTOŚĆ

Pandemia wywoła kryzys gospodarczy, którego skali i skutków nie jesteśmy w stanie ocenić. Jednak to, co widać już gołym okiem to gwałtowne przyspieszenie i intensyfikacja transformacji cyfrowej, która mocno zmieni rynek pracy i redefiniuje rolę człowieka w różnych procesach. Nie bez znaczenia jest również fakt, że kryzys pandemiczny uderza mocno w sfeminizowane sektory gospodarki. W Polsce w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu pracuje łącznie 3 mln kobiet. Z czego aż 1,2 mln znajduje zatrudnienie w usługach, handlu hurtowym i detalicznym. Kobiety stanowią również liczną reprezentację w sektorach zagrożonych automatyzacją, szczególnie w bankowości i finansach [1]. Mając na uwadze wymienione okoliczności i fakt, że poziom kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych plasuje Polskę w ogonie Europy – zajmujemy 22 miejsce wśród 28 krajów Unii Europejskiej [2] – kobiety powinny jak najszybciej zintensyfikować rozwój zawodowy skupiony na kluczowych kompetencjach. Tym bardziej, że według szacunków aż 160 milionów kobiet na świecie będzie musiało zmienić zawód lub stanowisko pracy [3].

Kryzys jest jednak nie tylko zagrożeniem, ale również i szansą na ciekawszą i bardziej satysfakcjonującą pracę. Kluczem do bezpiecznej przyszłości, stabilnego zawodu czy dobrych zarobków są kompetencje przyszłości, do których zaliczamy umiejętności cyfrowe i techniczne oraz zdolności poznawcze i społeczne [4]. Warto inwestować w ich nabywanie i stale je podnosić, aby nadążać za zmieniającym się światem. W budowaniu tej świadomości, jak również w przekładaniu wiedzy na praktykę ma pomóc kobietom kampania społeczna #WomanUpdate, organizowana przez Future Collars i finansowana w ramach programu NESsT Empowers.

WOMANUPDATE – OPUŚĆ RAMY I ROZPOCZNIJ PROCES AKTUALIZACJI

Celem kampanii #WomanUpdate jest dotarcie do kobiet, które chciałyby się przebranżowić, zdobyć kompetencje przyszłości, a tym samym – zmienić kurs swojego zawodowego życia. A także do tych, które dotychczas były wykluczone cyfrowo, ale pod wpływem przyspieszonej rewolucji technologicznej czy też kryzysu post-covidowego, nie mają już wyjścia i dla swojego własnego dobra powinny otworzyć się na świat nowych technologii. Zarówno w przypadku jednych, jak i drugich, kampania jest bazą praktycznej wiedzy i drogowskazem w kontekście możliwych ścieżek rozwoju i dalszej kariery. Na potrzeby akcji powstała dedykowana strona – http://womenupdate.org, gdzie znajdują się: bezpłatny poradnik dla kobiet, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości, dostęp do darmowych lekcji z kompetencji cyfrowych, w tym m.in. z zakresu: programowania, social mediów, digitalu, liczne materiały edukacyjne, wywiady z kobietami, które przebranżowienie mają już za sobą oraz liderkami w świecie IT. W ramach kampanii zostanie również przeprowadzony konkurs, w którym do wygrania będą testy osobowościowe i konsultacje z doradcami kariery.

ZMIANA JEST SIŁĄ, SIŁA JEST KOBIETĄ

W procesie zwiększania obecności kobiet w branży IT i tym samym zwiększania różnorodności w
firmach, kluczowe jest zapewnienie kobietom dostępu do wysokiej jakości edukacji, możliwości
uczenia się przez całe życie oraz miejsc pracy, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczeństwa na każdym etapie. I wbrew temu, co zwykło się powtarzać, że „IT to nie jest branża dla
kobiet” jest wprost przeciwnie. Choć liczby, niecałe 15% kobiet zatrudnionych w całym sektorze IT w
Polsce, w Europie – 16,7%
– wyraźnie wzmacniają ten stereotyp [5].

Kobiety mają wysoko rozwinięte kompetencje emocjonalne, które pozwalają im w fenomenalny sposób radzić sobie ze zmianami i niepewnością, ułatwiają pracę w grupie i przejmowanie odpowiedzialności. Do pełnego zestawu kompetencji przyszłości brakuje im zatem wyłącznie tych cyfrowych, do których zdobywania chcemy je zachęcić za sprawą naszej kampanii – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, współzałożycielka i wiceprezes Future Collars, inicjatorka kampanii #WomanUpdate.

Jesteśmy przekonane, że kampania #WomanUpdate i wszystko co za nią idzie, są kobietom bardzo
potrzebne. Mam na myśli zarówno solidną bazę praktycznej wiedzy, jak i rekomendacje co do
systemowych rozwiązań przy współpracy rządu i biznesu na rzecz tworzenia otwartego systemu
edukacyjnego, służącego rozwojowi kompetencji zawodowych kobiet. Ważne, żebyśmy wszyscy
pamiętali, że przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka, a brak działania – pointuje Beata Jarosz,
współzałożycielka, prezes Future Collars, inicjatorka kampanii #WomanUpdate.

W NESsT wierzymy, że zaangażowanie różnorodnych partnerów przyczyni się do wypracowania nowych mechanizmów pozwalających kobietom, również tym, które są w trudnej sytuacji finansowej, na podjęcie decyzji o podniesieniu kompetencji cyfrowych. Jestem przekonany, że tego rodzaju upskillig połączony z odpowiednim wsparciem, budującym wiarę we własne możliwości, jest najlepszą drogą do znalezienia dobrej i dopasowanej do potrzeb pracy przyszłości – mówi Filip Wadowski, Country Director w NESsT Polska

W ramach kampanii już wkrótce zostanie opublikowany raport pt. „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w post-covidowej rzeczywistości” opracowany przez DELab – interdyscyplinarny instytut badawczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Innowacyjna Gospodarka INGOS. Pojawią się w nim analizy i dane dotyczące kierunku zmian na rynku pracy wywołanych przez pandemiczny kryzys gospodarczy oraz przyspieszoną cyfryzację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Patronat Honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Rozwoju.

Kampanię wspierają: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), DELab, Instytut Innowacyjna Gospodarka, Fundacja Mamo Pracuj, Digital Poland, Fundacja Perspektywy Women in Tech, Digital University, Vital Voices, Women in Technology, Technologia w Spódnicy, Girls in Tech Poland, Związek Pracodawców Polskich, CIONET, Fundacja Liderek Biznesu, LiderShe, Ekspertki Razem, Znane Ekspertki. Inicjatywę popierają firmy: Orange, PwC, Microsoft, Credit Suisse, Nordea, Oracle, Pfizer, BNP Paribas, Nationale Nederlanden, T-Mobile, BNY Mellon, Totalizator Sportowy, IDC, eService, Global Logic, Perso.In® (Strategiczny Partner HR), Emerson, Inter Cars, Unity Group, Luxoft, Connecto, Square One,
Useme, ITLeaders, Eklektika, Experior Venture Fund, Candid Future, Bigram.

O Future Collars

Future Collars to szkoła online, która na 10 różnych kursach uczy programowania i kompetencji cyfrowych. Firma wykorzystuje potencjał, który dają nowe technologie umożliwiając każdemu szybką ścieżkę rozwoju. Uczestnikom i uczestniczkom bootcampów pomagamy zdobyć umiejętności, dzięki którym będą mogli oni znaleźć zatrudnienie w branżach wykorzystujących nowe cyfrowe technologie. Nauka w Future Collars to świetny wybór dla osób, które chcą się przebranżowić, zdobyć perspektywiczny zawód lub pracować z domu, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia i miejsca zamieszkania. Nauka odbywa się na dostępnej 24/7 autorskiej platformie e-learningowej, gdzie zamieszczane są wszystkie
materiały, zadania i testy. Lekcje na żywo prowadzą nasi Mentorzy – doświadczeni praktycy i eksperci IT – którzy dzielą się swoją wiedzą, udzielają porad podczas indywidualnych konsultacji, a także nadzorują postępy w nauce. Dotychczas firma przeprowadziła 80 kursów, w których wzięło udział blisko 900 osób. 83 proc. z nich znalazło pracę lub zlecenia w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Więcej o Future Collars:
https://futurecollars.com/pl/ | Facebook | LinkedIn

[1] Badania DELab UW, obliczenia na podstawie danych Eurostatu (LFS) i metodologii ILO 2020.
[2] https://ec.europa.eu/digital-single market/en/human-capital
[3] McKinsey, The future of women at work. Transitions in the age of automation, McKinsey Global Institute 2019, https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-future-of-women-at-work-transitions-in-the-age-of-automation.
[4] Oprac. na podstawie: https://www.delab.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/2019/09/Kompetencje_przyszlosci_Raport_DELabUW.pdf
[5] Country Reports | Women in Digital scoreboard (2018) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/country-reports-womendigital-
scoreboard