Efektywne zarządzenie czasem to kluczowy element w realizacji codziennych obowiązków, także tych zawodowych. I choć doba magicznie nie wydłuży się o dodatkowe godziny, to możemy realnie wpływać na efektywność podejmowanych w jej trakcie działań. Jak tego dokonać? Z pomocą przychodzą nam różnego rodzaju techniki zarządzania czasem. Oto 3 najskuteczniejsze z nich, które przydadzą się każdemu programiście!
Getting Things Done

Getting Things Done (GTD) jest metodą zarządzania czasem opracowaną przez Davida Allena, który szczegółowo opisał ją w swojej książce pod tym samym tytułem (w Polsce dostępna jako „Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań”). W ogólnym ujęciu, GTD określa sposób zarządzania zadaniami, którego celem jest „doprowadzenie roboty do końca”. W jaki sposób? Poprzez uchwycenie wszystkich spoczywających na nas zadań w ramy logicznego i niezawodnego systemu, który jednocześnie nie zaprząta naszej głowy i nie odwraca myśli od działania. Proces zarządzania czasem w technice GTD zadaniami składa się z 5 etapów:

Etap 1: Gromadzenie – aby uwolnić głowę od kłębiących się w niej zadań, należy zgromadzić je w jednym miejscu. Na przykład w formie tradycyjnych notatek lub w aplikacji na telefonie.

Etap 2: Analizowanie – zebrane zadania poddajemy wstępnej analizie. Wszystkie z nich przydzielamy do jednej z kategorii: zadania, których wykonanie zajmuje nie więcej niż 2 minuty; zadania, których wykonanie jest bardziej czasochłonne; zadania, które nie mają określonego czasu wykonania; zadania, które nie wymagają już działania, ale zawarte w nich informacje mogą być przydatne w przyszłości; zadania, które nie wymagają działania i do niczego się już nie przydadzą.

Etap 3: Porządkowanie – na tym etapie rozdzielamy zadania, których realizacja zajmuje więcej niż 2 minuty. Przypisujemy je do kategorii: projekty (zadania składające się z mniejszych zadań); najbliższe działania (zadania, które muszą być wykonane jak najszybciej); oczekiwane (zadania, których realizacja wymaga dostarczenia informacji przez inne osoby); kalendarz (zadania z określonym czasem wykonania).

Etap 4: Przeglądanie – przynajmniej raz w tygodniu przeglądamy wszystkie zebrane zadania, w razie potrzeby zmieniamy położenie starych zadań i dodajemy do listy nowe.

Etap 5: Realizacja – realizujemy zadania z listy. Pamiętajmy, że ich planowanie powinno zależeć od trzech czynników: sytuacji, w której się znajdujemy, czasu, jakim dysponujemy w danym momencie oraz energii, jaką aktualnie posiadamy.

 

Pomodoro

Pomodoro, metoda zarządzania czasem opracowana przez Francesco Cirillo, swoją nazwę zawdzięcza kuchennemu czasomierzowi w kształcie pomidora. Zgodnie z założeniami, prosta technika zarządzania czasem obejmuje 6 kroków:

  1. Wykonanie listy zadań i uporządkowanie ich ważności.
  2. Ustawienie czasomierza na 25 minut (tyle trwa cykl pomodoro).
  3. Intensywna praca nad zadaniem bez przerw przez 25 minut.
  4. Zakończenie wykonywania zadania po upływie 25 minut.
  5. Zrobienie 5-minutowej przerwy między kolejnymi pomodoro.
  6. Przystąpienie do kolejnego zadania lub powrót do zadania niezrealizowanego w czasie poprzedniego pomodoro.

Po 4 pomodoro robimy dłuższą, trwającą od 15 do 30 minut przerwę. W jej trakcie wykonujemy zajęcie, które nie jest związane z zadaniem. Pomodoro skutecznie oddziałuje na naszą psychikę – o wiele łatwiej jest nam się skupić w całości na zadaniu kiedy wiemy, że będziemy pracować nad nim „tylko” 25 minut.

 

Tablice Kanban

Kanban to technika zarządzania czasem rozwinięta w fabryce Toyoty w Japonii. W dosłownym tłumaczeniu oznacza tabliczkę z informacją. Jej główne założenie opiera się na zapisaniu wszystkich zadań, na przykład na kolorowych karteczkach, a następnie umieszczenie ich na tablicy podzielonej na kategorie – zadania do zrobienia, zadania w toku i zadania ukończone. Tablice, stosowane w tej metodzie zarządzania czasem, ograniczają możliwość posiadania niezliczonej liczby zadań „w toku”, przez co wymuszają skupienie się na konkretnym zadaniu. Wizualizacja efektów, czyli przenoszenie zadań do sekcji „wykonane” wywołuje u nas satysfakcję, co jest dodatkową motywacją do dalszej pracy.

 

IT-Leaders.pl – to platforma rekrutacyjna dla sektora IT, która odwraca tradycyjne role: Kandydat – Rekruter. Szybki sposób kojarzenia kandydatów z pracodawcami i z góry znane oczekiwania finansowe sprawiają, że strony nie tracą czasu na rozmowy z niedopasowanymi firmami czy  kandydatami.

Wystarczy, że raz założysz konto, określisz oczekiwania finansowe a pracodawcy sami będą do Ciebie aplikować.

ZMIENIAMY ZASADY GRY. TO TY WYBIERASZ PRACODAWCĘ!
www.it-leaders.pl