Sztuczna inteligencja to dziedzina, która dynamicznie rozwija się, zmieniając oblicze rynku pracy i otwierając nowe horyzonty zawodowe. Współczesna AI to nie tylko abstrakcyjna koncepcja, lecz realna siła, która wpływa na naszą codzienność. Z jednej strony, automatyzacja i rozwijające się systemy AI mogą wpłynąć na przekształcenie wielu tradycyjnych specjalizacji, ale z drugiej strony otwierają drzwi do nieograniczonych możliwości kariery. Wraz z popularnością narzędzi takich jak ChatGPT, dostęp do potencjału sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej powszechny, umożliwiając każdemu eksplorację nowych ścieżek rozwoju zawodowego.

Prognozy mówią, że do 2025 roku AI stworzy 97 milionów nowych miejsc pracy, jednocześnie już dziś wiele firm ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych ludzi, którzy mogą tworzyć, szkolić i utrzymywać systemy AI i Machine Learning (ML). Dla tych, którzy rozważają zmianę kariery lub szukają nowych wyzwań, świat sztucznej inteligencji oferuje fascynujące perspektywy.

W tym artykule przybliżamy 8 zawodów związanych z AI, które zyskują coraz większe znaczenie na rynku pracy:

Machine Learning Engineer (Inżynier uczenia maszynowego):

Machine Learning Engineer jest odpowiedzialny za projektowanie, budowę i wdrażanie modeli uczenia maszynowego. Pracuje z dużymi zestawami danych, rozwija algorytmy i optymalizuje modele pod kątem wydajności. To jedna z najbardziej poszukiwanych ról związanych z AI, oferująca wysoko płatną pracę i stabilną przyszłość zawodową.

NLP Engineer (Inżynier NLP / Inżynier przetwarzania języka naturalnego):

Inżynier NLP zajmuje się rozwijaniem algorytmów i modeli do przetwarzania i analizy danych języka naturalnego, takich jak teksty i mowa. Praca Inżyniera NLP polega na operowaniu na dużych zbiorach tekstów i mowy, rozwijaniu algorytmów do analizy i klasyfikacji danych, oraz optymalizacji modeli w celu uzyskania jak największej precyzji.

AI Ethics Specialist (Specjalista ds. Etyki Sztucznej Inteligencji):

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna, rośnie potrzeba monitorowania i regulowania jej wpływu na społeczeństwo. Specjalista od etyki sztucznej inteligencji dba o to, żeby produkty i usługi oparte na AI były rozwijane i stosowane zgodnie z zasadami etyki i odpowiedzialności. Obejmuje to identyfikowanie potencjalnych problemów etycznych oraz opracowywanie wytycznych i polityk dotyczących rozwoju AI.

Data Scientist (Specjalista ds. analizy danych):

Rok 2023 może być rokiem specjalistów ds. analizy danych. Z rosnącą liczbą ofert pracy w tej dziedzinie, wybór kariery w kierunku analizy danych może być doskonałym sposobem na zabezpieczenie przyszłej ścieżki zawodowej w dziedzinie sztucznej inteligencji. Data Scientist analizuje obszerne zbiory danych w celu odkrywania wzorców i wniosków, które wpływają na decyzje biznesowe.

AI Researcher (Badacz Sztucznej Inteligencji):

Badacz Sztucznej Inteligencji jest odpowiedzialny za opracowywanie nowych algorytmów i modeli do uczenia maszynowego. Obejmuje to badania technik uczenia maszynowego, eksperymentowanie z różnymi podejściami oraz publikowanie wyników.

Prompt Engineer (Inżynier Promptów):

Rola Prompt Engineera polega na opracowywaniu i doskonaleniu promptów, czyli zadań lub pytań, które użytkownik zadaje sztucznej inteligencji w celu uzyskania odpowiedzi. Prompt Engineer jest odpowiedzialny za tworzenie precyzyjnych i efektywnych promptów, które zapewniają właściwe funkcjonowanie systemu AI oraz dostarczają dokładnych i satysfakcjonujących odpowiedzi dla użytkowników.

AI Product Manager (Product Manager ds. Sztucznej Inteligencji / AI):

AI Product Manager zarządza cyklem życia projektu związanego z AI. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie rozwoju produktów i usług opartych na AI, identyfikowanie potrzeb użytkowników oraz definiowanie wymagań produktu. To stanowisko wymaga doświadczenia w zarządzaniu projektami i znajomości zasad działania AI.

AI Cybersecurity Analyst (Analityk ds. Cyberbezpieczeństwa AI):

Wraz z rozwojem AI, rośnie również zagrożenie związane z cyberbezpieczeństwem. AI Cybersecurity Analyst zajmuje się identyfikacją i ochroną przed atakami skierowanymi na systemy oparte na sztucznej inteligencji. Jest to zawód przyszłości, ponieważ bezpieczeństwo danych staje się coraz bardziej istotne.

Podsumowanie:

Sztuczna inteligencja oferuje nie tylko nowe technologiczne możliwości, ale także fascynujące perspektywy zawodowe. Wybierając jedno z tych 8 zawodów związanych z AI, możesz zabezpieczyć swoją przyszłość zawodową i być częścią rewolucji technologicznej. Niezależnie od tego, czy jesteś już związany z technologią, czy też rozważasz przekwalifikowanie się, teraz jest najlepszy moment, aby wejść do świata sztucznej inteligencji i przyczynić się do jej rozwoju. Obejmuje to stanowiska zarówno dla osób z doświadczeniem w informatyce, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z AI.