Cover image for React vs Angular vs Vue.js — What Is the Best Choice in 2021?

Frameworki JavaScript rozwijają się w niezwykle szybkim tempie, co oznacza, że obecnie mamy często aktualizowane wersje Angulara, React.js i innego gracza na tym rynku – Vue.js. Przyjrzyjmy się popytowi prezentowanemu w Google Trends przez ostatnie 5 lat.

Niebieska linia – Angular

Czerwona linia – React

Żółta linia – Vue.js

Na wykresie widać, że w latach 2014-2015 istniała niewielka różnica między liczbą zapytań o React i Angular. Następnie możemy zauważyć, że odchylenie między nimi wzrosło na pewien, krótki okres. Od połowy 2017 roku liczba zapytań się zbilansowała, a React zaczął się rozrastać i zbliżać do wymagań Angular. Framework Vue.js nadal nie był zbyt popularny, ale nieznacznie zwiększał swoją obecność na rynku frameworków, pokazując potencjał do dalszego rozwoju. W ostatnich latach Angular i React były prawie zrównoważone, co oznacza, że ​​są to najbardziej użyteczne frameworki frontendowe na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, React i Angular rozwijają się organicznie ze stosunkowo podobną dynamiką. Jeśli spróbujemy prognozować popyt na te frameworki frontendowe, możemy zauważyć pozytywną tendencję dla Reacta, podczas gdy Angular ma nieco spadkową. Prognoza dla Vue.js nadal nie jest przejrzysta, ale zgodnie z jego specyficzną wygodną strukturą, będzie się również rozwijał, może tylko trochę mniej niż główne frameworki.

Analizie poddaliśmy również liczbę otwartych pozycji na całym świecie, które wymagają określonej znajomości pewnych frameworków. Jako źródło wykorzystaliśmy Indeed.com i otrzymaliśmy następujący podział według ponad 60 000 ofert pracy.

The number of open positions worldwide

Biorąc pod uwagę poniższe dane, postanowiliśmy podzielić się głównymi zaletami i wadami każdego frameworka frontendowego i pomóc specjalistom technicznym lub inżynierom wybrać ten najlepszy dla ich potrzeb programistycznych.

Plusy i minusy Angular

Angular to superbohaterski framework JavaScript MVVM, założony w 2009 roku, który doskonale nadaje się do tworzenia wysoce interaktywnych aplikacji internetowych.

Zalety Angular:

 • Nowe funkcje, takie jak ulepszony RXJS, szybsza kompilacja (w mniej niż 3 sekundy), nowe uruchomienie HttpClient.
 • Szczegółowa dokumentacja, która pozwala uzyskać wszystkie niezbędne informacje indywidualnemu deweloperowi bez pytania jego kolegów. Jednak wymaga to więcej czasu na edukację.
 • Dwukierunkowe powiązanie danych, które umożliwia pojedyncze zachowanie aplikacji, co zminimalizuje ryzyko możliwych błędów.
 • MVVM (Model-View-ViewModel), który umożliwia programistom niezależną pracę nad tą samą sekcją aplikacji przy użyciu tego samego zestawu danych.
 • Iniekcja zależności funkcji związanych z komponentami z modułami i ogólnie modułowością.

Wady Angular:

 • Złożona składnia pochodząca z pierwszej wersji Angular. Niemniej jednak Angular5 używa języka TypeScript 2.4.
 • Problemy z migracją, które mogą się pojawić podczas przechodzenia ze starszej wersji do najnowszej.

Firmy korzystające z Angular5: Upwork, Freelancer, Udemy, YouTube, Paypal, Nike, Google, Telegram, Weather, iStockphoto, AWS, Crunchbase.

Firmy korzystające z Angular

Pierwsza wersja Angular została wydana przez Google w 2010 roku. Najnowszą wydaną wersją w 2019 roku jest Angular2+. Popularne firmy korzystające obecnie z Angular to Google, Microsoft Office i Upwork.

Na przykład Angular zapewnia Google wysoce funkcjonalną strukturę do tworzenia większych aplikacji. Służy do tworzenia Google Cloud Console. Microsoft Office był w stanie uruchomić dwie samodzielne aplikacje przy pomocy frameworka Angular. Natomiast Upwork wykorzystuje ten framework, aby zapewnić responsywne doświadczenie swoim członkom.

Plusy i minusy React.js

ReactJS to biblioteka JavaScript, otwarta w 2013 roku przez Facebooka, która świetnie nadaje się do tworzenia ogromnych aplikacji internetowych, w których dane są regularnie zmieniane.

Zalety React.js:

 • Łatwe do nauki. React jest znacznie łatwiejszy do nauczenia ze względu na jego prostotę pod względem składni. Inżynierowie muszą tylko przypomnieć sobie swoje umiejętności pisania w HTML i to wszystko. Nie ma konieczności dogłębnego uczenia się języka TypeScript, jak w przypadku frameworka Angular.
 • Wysoki poziom elastyczności i maksymalna szybkość reakcji. Wirtualny DOM (document object model) który umożliwia uporządkowanie dokumentów w formatach HTML, XHTML lub XML w drzewo, z którego jest lepiej akceptowany przez przeglądarki internetowe podczas analizowania różnych elementów aplikacji internetowej.
 • W połączeniu z ES6/7, ReactJS może w łatwy sposób pracować z dużym obciążeniem.
 • Powiązanie downward data, co oznacza, że ​​przy tego rodzaju przepływie danych elementy podrzędne nie mogą wpływać na dane nadrzędne. W 100% otwarta biblioteka JavaScript, która otrzymuje wiele codziennych aktualizacji i ulepszeń, zgodnie z wkładem programistów z całego świata.
 • Absolutnie niewielka waga, ponieważ dane działające po stronie użytkownika można łatwo przedstawić jednocześnie po stronie serwera.
 • Migracja między wersjami jest ogólnie bardzo łatwa, a Facebook dostarcza „codemods” do automatyzacji większości procesu.

Wady React.js:

 • Brak oficjalnej dokumentacji – superszybki rozwój ReactJS nie pozostawia miejsca na właściwą dokumentację, która jest teraz nieco chaotyczna, ponieważ wielu programistów tworzy ją indywidualnie, bez systematycznego podejścia;
 • React nie posiada opinii – co oznacza, że programiści mają czasami zbyt duży wybór;
 • Długi czas na opanowanie frameworka, co oznacza, że ReactJS wymaga głębokiej wiedzy na temat integracji interfejsu użytkownika z frameworkiem MVC.

Firmy korzystające z ReactJS: Facebook, Instagram, Netflix, New York Times, Yahoo, Khan Academy, Whatsapp, Codecademy, Dropbox, Airbnb, Asana, Atlassian, Intercom, Microsoft.

Firmy korzystające z React

Firmy posiadające miliardy dolarów, używające Reacta są dowodem na to, jak dobrym jest on frameworkiem. Oprócz Facebooka większość znanych firm korzystających z ReactJS to Twitter, Amazon Prime, Udemy, Expo, Codesandbox, Uber i Pinterest. Ale Facebook zdecydowanie znajduje się w centrum.

W większości React jest świetnym narzędziem dla powyższych usług, ponieważ mają one duży ruch. React zapewnia szybszy sposób tworzenia i utrzymywania aplikacji mobilnych. Ponadto firmy te mogą tworzyć aplikacje, zużywając mniej zasobów. To jedna z najlepszych istniejących bibliotek frontendowych.

Plusy i minusy Vue.js

Vue.js to uruchomiony w 2013 roku framework JavaScript, który doskonale nadaje się do tworzenia wysoce adaptowalnych interfejsów użytkownika i wyrafinowanych aplikacji jednostronicowych.

Zalety Vue.js:

 • Potężny HTML. Oznacza to, że Vue.js ma wiele cech podobnych do Angulara, co może pomóc w optymalizacji obsługi bloków HTML przy użyciu różnych komponentów.
 • Szczegółowa dokumentacja. Vue.js ma bardzo szczegółową dokumentację, która może przyspieszyć proces uczenia się dla programistów i zaoszczędzić dużo czasu na tworzeniu aplikacji przy użyciu tylko podstawowej wiedzy o HTML i JavaScript.
 • Zdolność adaptacji. Zapewnia szybki okres przełączania z innych frameworków na Vue.js ze względu na podobieństwo do Angular i React pod względem projektu i architektury.
 • Niesamowita integracja. Vue.js może być używany zarówno do tworzenia aplikacji jednostronicowych, jak i trudniejszych interfejsów internetowych aplikacji. Najważniejsze jest to, że mniejsze interaktywne części można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą bez negatywnego wpływu na cały system.
 • Duże skalowanie. Vue.js może pomóc w opracowaniu dość dużych szablonów wielokrotnego użytku, które można tworzyć bez dodatkowego czasu na to, zgodnie z jego prostą strukturą.
 • Mały rozmiar. Vue.js może ważyć około 20 KB, zachowując szybkość i elastyczność, co pozwala osiągnąć znacznie lepszą wydajność w porównaniu z innymi frameworkami.

Wady Vue.js:

 • Brak środków. Vue.js nadal ma niewielki udział w rynku w porównaniu z Reactem czy Angularem, co oznacza, że dzielenie się wiedzą jest wciąż w początkowej fazie.
 • Ryzyko nadmiernej elastyczności. Czasami Vue.js może mieć problemy podczas integracji z dużymi projektami i nadal nie ma doświadczenia z możliwymi rozwiązaniami, ale na pewno wkrótce nadejdą.
 • Chińskie tło. O ile Vue.js ma trochę chińskiego tła, wiele elementów i opisów jest nadal dostępnych w języku chińskim. Prowadzi to do częściowej złożoności na niektórych etapach rozwoju, niemniej coraz więcej materiałów jest tłumaczonych na język angielski

Firmy korzystające z Vue.js: Xiaomi, Alibaba, Wizz Air, Euronews, Grammarly i Laracasts, Adobe, Behance, Codeship, Reuters.

Firmy korzystające z Vue.js

Pełnoprawny framework Vue.js jest nieco spóźniony, jednakże korzysta z niego wiele firm. Są nimi np.: Google, Apple, Trivago, czy Nintendo. Google mógł używać Vue na swojej stronie kariery, podczas gdy Nintendo umieściło ten framework na swojej stronie internetowej. Trivago, jedna z najpopularniejszych witryn do wyszukiwania hoteli, włączyła Vue do swojego magazynu. Z drugiej strony Apple użył Vue do stworzenia swoich samouczków SwiftUI. W rzeczywistości znacznie więcej firm zmienia swoje bazy kodów co miesiąc i ma około 140 000 startów na platformie GitHub.

Jak wybrać idealny framework dla swojego projektu?

Jak zdecydować, który z fra-meworków jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego projektu: Vue, React czy Angular? Jaki jest najlepszy sposób na maksymalizację korzyści z każdego frameworka? Kiedy używać React, a kiedy Angular? W oparciu o zalety i wady każdego z nich, oto przewodnik, który pomoże Ci podjąć decyzję.

Kiedy używać Angular

Porównując popularność Angular i React wśród programistów, React jest tylko nieco bardziej popularny niż Angular. Porównajmy więc Angular z Vue.js i zobaczmy, kiedy najlepiej go użyć:

 • Angular jest bardziej przydatny w przypadku dużych, złożonych projektów;
 • Angular to lepsza opcja dla zapewnienia niezawodnej skalowalności;
 • Użyj Angular, jeśli masz czas na naukę Typescript.

Kiedy używać Vue.js

Co jest lepsze w porównaniu Vue.js i Angular? Niektóre z wad Angulara oznaczają, że możesz wybrać Vue.js, dlatego używaj Vue.js, gdy:

 • Potrzebne są aplikacje o wysokiej wydajności;
 • Brakuje Ci wykwalifikowanych programistów front-end;
 • Twój zespół ma wystarczająco dużo czasu, aby poznać nowe technologie.

Kiedy używać React

Co jest lepsze w bitwie między React.js a Angular? Popularność React vs. Angular jest bardzo zbliżona, a React jest nieco bardziej preferowany. Głównym powodem, dla którego React jest bardziej popularny, gdy porównujesz React z Angular, są wspomniane wcześniej wady Angular. Świetny ekosystem React sprawia, że jest to lepsze rozwiązanie dla:

 • Projektów, które mogą zawierać komponenty wielokrotnego użytku;
 • Projektów, które chcą mieć prosty frontend;
 • Projektów wymagających największej skalowalności;
 • Projektów o krótkich terminach realizacji.

Wnisoki

Dla prawdziwego inżyniera nie ma istotnej różnicy, który framework wybrać, ponieważ przyzwyczajenie się do nowego zajmuje trochę czasu. W naszej firmie rozwijamy wiedzę głównie w zakresie React.js i Angular, ale Vue.js również znajduje się na pokładzie. Każdy framework ma swoje wady i zalety, co oznacza, że podczas rozwoju produktu powinnieneś przeanalizować, każdy przypadek osobno i dokonać najlepszego wyboru dla konkretnego projektu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana na TechMagic Blog

Romana Kuts z zamiłowania jest specjalistą od marketingu ze szczególnym uwzględnieniem content marketingu, reklamy online, optymalizacji SEO i relacji z mediami. Wysoko wykwalifikowany menedżer ds. Komunikacji. Romana ma doświadczenie zawodowe w firmach outsourcingowych, firmach tworzących oprogramowanie, handlu detalicznym, handlu elektronicznym, firmach prawniczych, platformach opinii konsumenckich, organizacjach pozarządowych i strukturach rządowych. Obecnie rozwija i wdraża strategie content marketingu w TechMagic.