Zastanawiasz się, jak będzie wyglądał kolejny rok w branży IT? To naturalne pytanie, zwłaszcza w erze, gdzie innowacje technologiczne kształtują naszą rzeczywistość bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

W połowie października Gartner, światowy lider w dziedzinie badań rynku i doradztwa technologicznego, przedstawił swoje najnowsze prognozy dotyczące kluczowych trendów technologicznych na rok 2024. Zebraliśmy je dla Was w tym artykule i ciekawi jesteśmy, czy już je dostrzegacie w zakresie w Waszych działań? Zapraszamy do lektury.

To może Cię zainteresować: ChatGPT vs. Google Bard: Porównanie generatywnych platform AI

Top 10 trendów technologicznych na 2024 rok:

AI TRiSM

AI TRiSM to skrót od AI Trust, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. To podejście wspiera zarządzanie modelami sztucznej inteligencji, dbając o ich uczciwość, niezawodność, odporność oraz transparentność, a także zapewnia ochronę danych poprzez wykrywanie anomalii treści, ochronę danych, zabezpieczanie aplikacji, zarządzanie modelem i odporność na ataki. Jakie są efekty tego podejścia? Po pierwsze, poprawia precyzję i spójność modeli, a także umożliwia lepszą kontrolę nad błędami w procesie podejmowania decyzji. Po drugie, zapewnia większą sprawiedliwość w zastosowaniach opartych na sztucznej inteligencji. Do roku 2026 przedsiębiorstwa stosujące kontrolę TRiSM w aplikacjach opartych na sztucznej inteligencji prawdopodobnie zwiększą dokładność swoich decyzji, eliminując 80% błędnych i nieprawdziwych informacji.

Continuous threat exposure management (CTEM)

Ciągłe zarządzanie wystawieniem na zagrożenia (CTEM) to praktyczne i kompleksowe podejście do poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. CTEM skupia się na ciągłej analizie i reakcji na potencjalne zagrożenia. To oznacza, że nie tylko diagnozuje się problemy, ale także podejmuje konkretne działania w celu ich rozwiązania. CTEM obejmuje różne etapy, takie jak identyfikacja, odkrywanie, ustalanie priorytetów (czyli określanie, które zagrożenia są najważniejsze), weryfikacja i aktywne działania przeciwdziałające zagrożeniom. Działa to jak systematyczne podejście, które dostosowuje się do konkretnych projektów biznesowych lub kluczowych obszarów zagrożeń, zapewniając bezpieczeństwo oparte na solidnych dowodach i umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się zagrożenia.

Sustainable technology

Zrównoważona technologia jest ważnym celem dla wielu współczesnych firm. Oznacza to, że organizacje starają się używać technologii, które są przyjazne dla środowiska, społeczności i zgodne z zasadami rządzącymi biznesem (ESG). Dążą one do osiągnięcia długotrwałej równowagi ekologicznej oraz przestrzegania praw człowieka. Gartner przewiduje, że coraz więcej firm będzie wybierać technologie, które pomagają w realizacji tych zrównoważonych celów. Te technologie będą uznawane za kluczowe dla biznesu i ważne dla różnych grup interesariuszy. Według prognoz Gartnera, do 2027 roku aż 25% dyrektorów ds. technologii informacyjnych będzie otrzymywać wynagrodzenie związane z efektem zrównoważonej technologii.

Platform engineering

Inżynieria platformy to istotny trend na rok 2024 i kolejne lata. Według prognoz Gartnera, do 2026 roku około 80% organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy wewnętrzne zespoły platformowe, które będą działać jako dostawcy wielokrotnego użytku. Będą one dostarczać usługi, komponenty i narzędzia niezbędne do tworzenia aplikacji. Platformy o odpowiednim projektowaniu mają potencjał, aby zapewnić klientom i partnerom biznesowym łatwe i wydajne samoopbsługowe doświadczenia, co pozwoli użytkownikom osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku. Zalety właściwej inżynierii platformy są liczne. Ta praktyka pozwala na zmniejszenie obciążenia poznawczego, poprawę doświadczeń programistów i produktywności oraz daje użytkownikom większą niezależność poprzez zaawansowane opcje samoobsługi. Tworzenie wielokrotnego użytku platform, konfigurowalnych komponentów platformy, udostępnianie wiedzy i usług zwiększa także elastyczność i zdolność dostosowania organizacji do zmieniających się potrzeb.

AI-augmented development

Zaawansowane technologie AI, takie jak generatywna sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, stają się coraz ważniejszą częścią procesu tworzenia, testowania i dostarczania aplikacji i platform. Według Gartnera do 2028 roku około 75% inżynierów oprogramowania korzystać będzie z asystentów AI do kodowania.Narzędzia wspomagające rozwój oparte na sztucznej inteligencji pozwalają przetłumaczyć istniejący kod na nowoczesne języki, umożliwiają transformację projektu w kod oraz zwiększają możliwości testowania aplikacji. Poprawiają one także produktywność programistów (mniejszy nakład czasu na pisanie kodu, większa koncentracja na działaniach wyższego poziomu) i umożliwiają zespołom deweloperskim sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na krytyczne dla biznesu oprogramowanie.

Industry cloud platforms

Branżowe platformy chmurowe (ICP) to spersonalizowane propozycje chmurowe dostosowane do konkretnej branży. Oferują one możliwość komponowania, którą współczesne organizacje potrzebują do reagowania na przyspieszające zakłócenia w swojej branży. Do 2027 roku ponad 50% przedsiębiorstw prawdopodobnie będzie korzystać z branżowych platform chmurowych do przyspieszenia inicjatyw biznesowych. Jest to znaczny wzrost w stosunku do poziomu poniżej 15% z 2023 roku.

Intelligent applications

Inteligencja staje się fundamentalną zdolnością nowoczesnych aplikacji. Inteligentne aplikacje, głównie te oparte na sztucznej inteligencji, stanowią ważny trend, ponieważ pozwalają organizacjom lepiej automatyzować i uzupełniać pracę w szerokim zakresie zastosowań. Poprawiają doświadczenia użytkowników, klientów i właścicieli produktów, dostarczając dokładne prognozy i rekomendacje oraz umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych.

Czytaj też: Od Low Code do No Code: Mity i Rzeczywistość Trendu NoOps

Democratized generative AI

Demokratyczna generatywna sztuczna inteligencja to kolejny ważny trend, głównie dlatego, że powszechna dostępność generatywnej sztucznej inteligencji ma potencjał demokratyzacji dostępu do informacji i umiejętności. Ogromne źródła informacji, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogą stać się dostępne dla użytkowników biznesowych poprzez interfejsy konwersacyjne oparte na języku naturalnym, co pozwala organizacjom zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty i tworzyć oraz wykorzystywać nowe możliwości wzrostu.
Gartner przewiduje, że do 2026 roku ponad 80% przedsiębiorstw będzie korzystać z interfejsów programistycznych generatywnej sztucznej inteligencji, modeli i/lub wdroży generatywne aplikacje oparte na sztucznej inteligencji w środowiskach produkcyjnych, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do obecnych mniej niż 5%.

Augmented connected workforce

Dziewiątym trendem na naszej liście jest rozszerzona połączona siła robocza. Ta strategia pozwala na optymalizację wydajności ludzkiej poprzez ustanowienie struktury łączącej, która optymalizuje wykorzystanie inteligentnych technologii. Rozszerzone połączone siły robocze pozwalają na pracę w sposób bardziej efektywny i radzenie sobie z trudnymi problemami dzięki inteligentnej automatyzacji miejsc pracy.
„Do 2027 roku 25% dyrektorów ds. technologii informacyjnych wykorzysta inicjatywy związane z rozszerzoną połączoną siłą roboczą w celu skrócenia czasu osiągnięcia kompetencji kluczowych ról”, mówi Gartner.

Machine customers

Ostatni trend na liście Gartnera to interesujący i rewolucyjny trend. Po raz pierwszy w historii firmy będą mogły „tworzyć” swoich własnych klientów. Połączone produkty (około 28 miliardów w 2028 roku) mają potencjał do zachowywania się jak klienci i wpływania na tryliony dolarów w zakupach do 2030 roku. W dłuższej perspektywie czasowej klienci maszynowi mogą sprawić, że 20% cyfrowych sklepów czytelnych dla ludzi stanie się przestarzałych.

Podsumowanie

Kluczowe trendy technologiczne na 2024 rok według analiz Gartnera odzwierciedlają nieustanny postęp w dziedzinie technologii. Warto zwrócić uwagę, że te trendy to nie tylko abstrakcyjne koncepcje na przyszłość, lecz konkretne zmiany, które obecnie kształtują nasze życie i sposób prowadzenia biznesu. Szczególnie wyraźnie widoczna jest dominacja sztucznej inteligencji w wielu obszarach. Przesłanie jest zatem jasne: aby odnieść sukces, firmy muszą nie tylko rozumieć te trendy, ale także aktywnie dostosowywać się do nich.

Materiał źródłowy: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends