Rywalizacja o pracownika, poza oferowanym wynagrodzeniem, odbywa się również na innych płaszczyznach, w tym w szczególności poprzez katalog oferowanych benefitów. Owocowe czwartki, karta sportowa czy też pakiety medyczne stają się powoli standardem na rynku pracy. Sposobem na odejście od utartych formatów i zbudowanie ciekawego wizerunku mogą okazać się wakacje zakładowe.

Czym są wakacje zakładowe?

Jest to czas, w którym zakład pracy lub jego część nie funkcjonuje, a pracownicy przebywają na urlopach wypoczynkowych. Najczęściej wiąże się z przyznawaniem pracownikom dodatkowych dni wolnych spoza puli przysługującego im urlopu. Narzędziem umożliwiającym wprowadzenie wakacji zakładowych jest odpowiednio sporządzony plan urlopów, którym pracodawca ustala terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Plan urlopów pracodawca ustala samodzielnie. Powinien on wziąć jednak pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Rozważając kwestię wakacji zakładowych jako benefitu powinniśmy przyjąć, że pracodawca wyznaczy termin, który jest odpowiedni zarówno dla niego jak i dla pracowników. Dzięki temu wakacje zakładowe stają się czymś faktycznie wyróżniającym ofertę pracodawcy.

Ustalenie planu urlopów nie zawsze jest obowiązkowe. Pracodawca może uzyskać zgodę działającej u niego organizacji związkowej na odstąpienie od jego sporządzania. W przypadku braku takiej organizacji zgoda nie jest wymagana, a decyzja o ustaleniu planu urlopów należy wyłącznie do pracodawcy. W takim wypadku może on ustalić plan urlopów bądź udzielić urlopów w terminie uzgodnionym indywidualnie z każdym pracownikiem.

Sytuacje szczególne

Udzielenie urlopu wszystkim pracownikom zgodnie z ustalonym planem niestety nie zawsze będzie możliwe. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika (np. choroby) pracodawca przesunie taki urlop na inny dogodny termin. Sytuacja ta ma charakter indywidualny, co nie przekreśla sensu wakacji zakładowych. Przesunięcie terminu urlopu pojedynczego pracownika nie uniemożliwia udzielenia go przecież pozostałym członkom zespołu. Zalety wakacji zakładowych wydają się zatem przemawiać za stosowaniem ich, nawet mimo tego, że nie zawsze każdy pracownik będzie mógł z nich skorzystać. Rozwiązanie to ma zatem charakter elastyczny i może zostać dostosowane do panujących realiów, w związku z czym nie jest niemożliwe.

Zalety wakacji zakładowych

Odpowiednie rozplanowanie urlopów pozwoli dodatkowo ograniczyć dezorganizacje w zakładzie pracy wynikającą z udzielania urlopów na bieżąco. Planowane zawczasu urlopów pozwoli na lepsze zarządzanie zespołami i zorganizowanie kalendarza na wiele miesięcy wprzód. Pozwoli to również zrealizować inny cel, jakim jest przeciwdziałanie przenoszeniu urlopów na kolejne lata. Pracownicy otrzymując dodatkowe dni wolne, w związku z wykorzystaniem urlopu w zaplanowanym terminie, z pewnością docenią nowoczesne podejście realizujące postulaty work-life balance. Pracodawca natomiast wyróżni się na rynku pracy oferując dodatkowy czas wolny.

Patryk Kozieł, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Mateusz Krajewski, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Czytaj też:

Nowe reguły pracy zdalnej – to już ostatnia chwila na zmianę procedur

Jak zbudować efektywny proces rekrutacji programistów?