najbardziej-perspektywiczne-dziedziny-it-2020

Można się spodziewać, że sektor IT w 2020 roku będzie utrzymywał kurs zmasowanej cyfryzacji każdej dziedziny otaczającego nas świata. Będzie obserwowany dalszy proces przenikania wiele obszarów IT, oraz będzie rosło zapotrzebowanie na nowe zawody.

Poniżej przedstawiamy kilka gałęzi IT, którymi warto się zainteresować, bez względu na to, czy jest się juniorem stojącym u progu kariery, czy też doświadczonym specjalistą, który szuka nowych wyzwań.

Cyberbezpieczeństwo

Jako społeczeństwa przenieśliśmy niemal całe nasze życie do Internetu – olbrzymie zbiory danych przetwarzane są w chmurach, bankowe aplikacje mobilne pozwalają wykonywać przelewy w zaledwie kilka sekund, a telefony reagujące na nasze komendy to już codzienność.

Te dobrodziejstwa czynią nasze życie niezwykle wygodnym, ale otwierają wiele ścieżek dla przestępców internetowych. Ci robią wszystko, aby wykryć backdoor-y w aplikacjach, które mogą narazić użytkowników na straty, a im samym dać duży zysk.

Sytuacja ta sprawia, że na rynku IT w 2020 roku będzie rosło zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w tej cyberrzeczywistości. Wiele firm zaczyna interesować się zatrudnianiem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a także często wymaga, aby osoby zajmujące się innymi dziedzinami IT, posiadały choćby podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa IT.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo pojemnym terminem i w jego zakres wchodzi kilka różnych ścieżek rozwoju. Bez względu na kierunek w jakim chciałoby się rozwijać, niezbędna jest dogłębna znajomość zagadnień dotyczących systemów IT.

Do jednych z popularniejszych zawodów w obszarze cyberbezpieczeństwa należą:

  • Architekt bezpieczeństwa IT – odpowiada za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa w firmie.
  • Inżynier bezpieczeństwa – to stanowisko wymaga mniejszego doświadczenia niż pozycja architekta. Inżynierowie są odpowiedzialni za testowanie i nadzorowanie systemów zabezpieczeń, jak również monitoring sieci w zakresie potencjalnych luk w bezpieczeństwie i ewentualnych naruszeń zabezpieczeń.
  • Security Software Developer – specjalizacja ta jest dobrą propozycją dla obecnych programistów. Stanowisko to łączy umiejętności programistyczne z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa. W skrócie przedstawiając – osoby na tym stanowisku posiadając wiedzę z obszaru programowania, są w stanie na etapie projektowania rozwiązań ulepszać kod pod kątem bezpieczeństwa.

Machine Learning

Rozwiązania z obszaru Artificial Intelligence rewolucjonizują niemal każdy obszar IT. Praktycznie każda usługa online zaczyna opierać się choćby częściowo na elementach SI –  np. Facebook stosuje sztuczną inteligencję do analizy treści publikowanych przez użytkowników, czy też do rekomendowania im treści. Uczenie maszynowe jest również spotykane w chat botach, które są coraz popularniejszym elementem cyfrowego krajobrazu.

Upowszechnienie rozwiązań Machine Learning sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na inżynierów uczenia maszynowego.

W obrębie Machine Learningu występują wyodrębnia się tematyczne 3 tematyczne podkategorie – chodzi o sieci neuronowe, Przetwarzanie Języka Naturalnego i tzw. Uczenie Głębokie.  Każdy z wymienionych obszarów, stwarza potencjał do prowadzenia jasno ustalonej ścieżki zawodowej.

Warto zwrócić uwagę, że prognozy dla Uczenia Maszynowego wyglądają bardzo obiecująco. Wg rankingu stworzonego przez portal Indeed w Stanach, zawody z obszaru Machine Learning były w 2019 roku najbardziej atrakcyjnymi ze względu na płace i duże zapotrzebowanie specjalistów z tej dziedziny.

Internet Rzeczy

Dziedzina, w której w najbardziej zauważalny sposób styka się codzienność ze światem wirtualnym – Internet of Things jest kolejnym obszarem, który będzie dynamicznie rozwijać się w nadchodzących latach. Rok 2020 to dobry moment aby zgłębić temat. Internet rzeczy może być alternatywa dla programistów szukających nowych wyzwań. Pamiętać jednak należy w tej specjalizacji, programowanie jest tylko jedną z wielu potrzebnych umiejętności. Oprócz umiejętności programistycznych, Internet Rzeczy wymaga zaawansowanej znajomości mi.in. budowy hardware-u, działania protokołu IP, bezpieczeństwa danych.

Internet rzeczy jest niezwykle wrażliwą dziedziną ze względu na rozwój inżynierii wstecznej, która jest wykorzystywana do atakowania Firmware-ów urządzeń IoT, dlatego w obszarze Internetu Rzeczy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

W IoT oprócz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, szczególnie poszukiwani są specjaliści zajmujący się Data Science, machine learningiem, ale również specjaliści Cloud Computing, czy UX designerzy.

Blockchain

Dziedzina ta przestała już być tylko domeną entuzjastów kryptowalut. Największe firmy z sektora finansowego zauważają możliwości, jakie niesie wykorzystywanie rozproszonej bazy danych w ich działalności. W 2019 roku firma Deloitte przeprowadziła ankietę wśród przedstawicieli najważniejszych światowych firm z sektora Fin-Tech, z której wynika, że aż 53% respondentów uznało, że Blockchain jest strategiczną dziedziną, na której opiera się ich biznes. Można więc się spodziewać, że zainteresowanie blockchainem na rynku IT w 2020 roku będzie rosło.

Aplikacje bazujące na technologii Blockchain będą stawały się coraz bardziej popularne. Ta działka również może być alternatywą dla programistów. Swoją historię na łamach Justgeek.it opisuje Kuba Wilczek, który przeszedł proces transformacji z Web developera do blockchain developera.

W obszarze Blockchain, jednymi z najważniejszych umiejętnościami na stanowiskach inżynierskich są znajomość kryptografii, Web developmentu, analizy danych.

Być może na polskim rynku nie ma jeszcze tak wielu ofert pracy, jak w przypadku innych od lat popularnych dziedzin, ale trendy wskazują, że będzie ich coraz więcej.

Data Science

Dziedzina, która obok uczenia maszynowego w nadchodzących latach może się okazać jedną z kluczowych dyscyplin wpływających na kształt technologicznego ekosystemu. w wielkim skrócie – koncentruje się ona na analizie danych. Gdzie można znaleźć zastosowania DS? Np. w popularnych na całym świecie aplikacjach, takich jak: Uber, który na podstawie zgromadzonych danych określa ceny przejazdu w danym momencie. Do podstawowych umiejętności wymaganych na stanowisku data scientist można zaliczyć: znajomość języka Python, platformy Hadoop, baz danych MySQL,  zagadnień z Machine Learningu, wizualizacji danych. Wskazana jest tutaj również zaawansowana znajomość matematyki, statystyki.

We wpisie celowo nie uwzględniliśmy takich dziedzin, jak rozwój aplikacji mobilnych, Web development, czy testowanie oprogramowania. Te jak wiadomo, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób pracujących w IT. Skoncentrowaliśmy się tylko na tych obszarach, które w naszym odczuciu będą w największym stopniu wpływać na zmieniający się krajobraz branży IT w 2020 roku.

IT-Leaders to największy rekrutacyjny marketplace w Polsce dla branży IT. Platforma IT-Leaders odwraca tradycyjne role Kandydat-Rekruter: Kandydaci tworzą techniczny profil, a firmy aplikują do nich składając im dopasowane oferty.