Reforma RODO niesie ze sobą rewolucję w temacie ochrony danych osobowych, ponieważ wszystkie organizacje muszą dostosować się do nowych przepisów. Firmy, urzędy, kancelarie, placówki medyczne (szczególnie szpitale i przychodnie), szkoły i inne instytucje mają bardzo mało czasu na dostosowanie swoich organizacji do nowych wymogów – datą graniczną jest 25 maja 2018 r.

W związku z tym Wolters Kluwer Polska 6 kwietnia 2018 r. organizuje Kongres RODO. Kongres odbędzie się w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie. Praktyczne aspekty wdrożenia reformy ochrony danych osobowych. Celem Kongresu jest przedstawienie rekomendacji oraz gotowych rozwiązań, które podmiotom z sektora publicznego i prywatnego pomogą skutecznie przygotować się do nadchodzących zmian.

Rodo w pigułce – czyli co wyróżnia to wydarzenie?

Czynnikiem wyróżniającym Kongres RODO jest praktyczne podejście do tematu, przedstawienie uczestnikom dobrych praktyk dostosowanych do sektora rynku, w którym funkcjonują. Z tego powodu Kongres RODO podzielony jest na dwa bloki tematyczne: Firmy i Kancelarie Prawne oraz Urzędy i Instytucje Administracji Publicznej, w tym ochrona zdrowia i edukacja.

Podczas Kongresu najlepsi w Polsce eksperci wskażą praktyczne rozwiązania ułatwiające i przyspieszające wdrożenie najlepszych rozwiązań z uwzględnieniem przepisów sektorowych oraz krajowych, które są obecnie tworzone. Podczas wystąpień specjaliści przekażą również rekomendacje, stanowiska i wytyczne pochodzące od wielu niezależnych podmiotów, które sektorowo wspierają stosowanie przepisów RODO.

Uczestnicy Kongresu uzyskają odpowiedzi m.in. na te pytania:

  • Jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa danych osobowych?
  • Jak opracować i wdrożyć procedury bezpieczeństwa?
  • Jakie są nowe obowiązki prawne przy posługiwaniu się danymi osobowymi?
  • Co nas czeka po wejściu w życie nowych przepisów?
  • Jak będą wyglądały kontrole i jakie kary mogą być nakładane?

Opiekę merytoryczną nad Kongresem sprawuje Rada Programowa złożona z najwybitniejszych ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych (decydentów i praktyków) pod przewodnictwem: mec. Dominika Lubasza oraz mec. Macieja Gawrońskiego.

W skład Rady Programowej Kongresu wchodzą: dr Maciej Kawecki, mec. Maciej Gawroński, dr Arwid Mednis, dr Dominik Lubasz, dr Marcin Radziłowicz, Xawery Konarski, Michał Jaworski, mec. Paweł Litwiński oraz Robert Mołdach.

Udział w Kongresie wynosi 680zł netto.

Pełen program oraz informacje o prelegentach dostępne są na stronie⬇

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

IT-Leaders.pl – to platforma rekrutacyjna dla sektora IT, która odwraca tradycyjne role: Kandydat – Rekruter. Szybki sposób kojarzenia kandydatów z pracodawcami i z góry znane oczekiwania finansowe sprawiają, że strony nie tracą czasu na rozmowy z niedopasowanymi firmami czy kandydatami.
Wystarczy, że raz założysz konto, określisz oczekiwania finansowe a pracodawcy sami będą do Ciebie aplikować.
Zmieniamy zasady gry. To Ty wybierasz pracodawcę!
www.it-leaders.pl