W ostatnich latach coraz więcej kobiet wiąże swoją drogę zawodową z branżą IT. Jak wynika z przeprowadzonego przez IT-Leaders.pl badania najwięcej pań pracujących w sektorze nowych technologii specjalizuje się w testowaniu i programowaniu. Kobiety w branży IT najczęściej mają od 25 do 34 lat, a ich staż pracy wynosi zazwyczaj od 1 roku do 3 lat lub od 3 do 5 lat. Zapraszamy do artykułu, w którym postaramy się przybliżyć świat kobiet w IT!
Branża IT czeka na kobiety z otwartymi ramionami[1]

Sektor nowych technologii od wielu lat zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Według danych Komisji Europejskiej, do 2020 roku deficyt specjalistów w IT może wynieść około 825 tysięcy, a uczelnie w tym czasie dostarczą na rynek pracy 400 tys. informatyków – to zdecydowanie zbyt mało.

Tymczasem rynek IT nadal jest zdominowany przez mężczyzn, którzy zgodnie z danymi Eurostatu w ubiegłym roku stanowili około 84% jego pracowników (w Polsce ten odsetek przekracza 86%). Komisja Europejska w swoim stanowisku wystosowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w ICT podkreśliła, że sektor IT to przyszłość gospodarki, a równy udział obu płci w tej branży podniósłby unijne PKB nawet o 9 mld euro rocznie.

Ciekawe informacje na temat kobiet w IT przedstawia także raport Microsoftu. Z badań tej firmy wynika, że w Polsce 42% dziewcząt myśli o połączeniu swojej przyszłości z naukami ścisłymi, natomiast dla 60% problem stanowi obawa przed nierównościami czekającymi na nie w sektorze technologicznym. Zaledwie 34% uważa, że nauczyciele zachęcają do rozwoju w kierunku tych przedmiotów.

Tymczasem firmy dwoją się i troją, żeby przyciągnąć kobiety do pracy w działach IT, a sektor nowych technologii oferuje im udogodnienia, jak mało która specjalizacja. Panie szczególnie podkreślają, że branża IT to szczególnie dobre miejsce dla mam, które często mogą tu liczyć na takie benefity jak pakiety opieki medycznej, dodatkowe urlopy, elastyczne godziny pracy, zaplecze do opieki nad dziećmi.

Sytuacja kobiet w IT w Polsce

Interesujące dane na ten temat możemy znaleźć w raporcie Kobiety w IT[2] przygotowanym przez Hays Poland.  Według badania, panie w branży IT pracują w praktycznie każdym sektorze gospodarki, jednak najwięcej z nich (63%) w dziale określanym jako IT i Telekomunikacja. Na drugim miejscu znalazł się Marketing (11,5%) i kolejno  Bankowość i Inwestycje (3,9 %) oraz Usługi Finansowe (3,2%). Jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw zatrudniających kobiety, najwięcej pań pracuje w firmach, które posiadają więcej niż 1500 pracowników (22%). Następnie są organizacje zatrudniające do 20 osób (16%) i do 50 osób (13%), do 250 osób (13%), do 100 osób (9%) oraz poniżej 5 osób (blisko 9%). W przedsiębiorstwach zatrudniających do 500 osób pracuje 8% ankietowanych kobiet.

Jeśli chodzi o formę zatrudnienia dominuje umowa o pracę na czas nieokreślony (42,4% odpowiedzi), w dalszej kolejności na czas określony (ponad 18%), na samo zatrudnieniu jest 13,4% respondentek, na umowie zlecenie 7,7%, umowie o dzieło 6,8%, a na kontrakcie pracuje 3,6% ankietowanych. Na stażu jest 3,6% kobiet.

Inne ciekawe dane z raportu:

  • 32% respondentek pracuje wyłącznie z mężczyznami. Dominuje praca w zespołach zróżnicowanych płciowo.
  • 68% pań pracowało wcześniej poza branżą IT. 32% ankietowanych od początku wiązała swoją drogę zawodową z sektorem informatycznym.
  • Ponad połowa pań (55%) nie posiada certyfikatów związanych z pracą zawodową.
  • 46% respondentek wskazało, że kobietom w branży IT jest „trochę trudniej zrobić karierę niż mężczyznom”, niemal 22% uznało, że jest im dużo trudniej niż mężczyznom).
  • Zdecydowana większość respondentek poleca pracę w IT – 75%.
Kobiety w IT i motywacja

Chociaż dla pracowników branży IT przeważnie największe znaczenie mają podobne benefity, to jednak w przypadku niektórych motywatorów kształtują się różnice ze względu na płeć. Według badania Motywacja pracowników w branży IT przeprowadzonego w czerwcu br. przez IT-Leaders.pl aż dla 83% kobiet największe znaczenie mają elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej (73%). W dużej mierze jest to związane z tym, że w branży IT pracuje wiele pań, które wychowują dzieci w domach albo w związku z obowiązkami wychowawczymi potrzebują więcej wolnego czasu w ciągu dnia. Przewaga kobiet zaznacza się także w przypadku pytania o zasady work-life balance (ważne dla 42% ankietowanych). Jako inny ważny motywator, respondentki wskazały pakiety zdrowotne (65% wskazań). W tym punkcie można zauważyć największą różnicę w podziale na płeć. Pakiety zdrowotne mają znaczenie dla zaledwie 44% mężczyzn. Można przyjąć, iż kobiety bardziej od panów cenią pakiety zdrowotne, ponieważ częściej korzystają z usług lekarzy, a także wybierają się do nich ze swoimi dziećmi. Jako inne istotne motywatory panie wymieniły m.in. możliwość uczestniczenia w ciekawych szkoleniach (61%), pakiety sportowe (39%) oraz dostępność owoców i przekąsek w pracy – 34%. Najmniejsze znaczenie mają: dostępność telefonów służbowych i fundusze emerytalne (odpowiednio 5% i 10%).

Wyniki tego badania wyraźnie pokazują, że dla kobiet w branży IT największe znaczenie mają elementy takie jak: możliwość planowania czasu pracy, wykonywanie projektów w godzinach, które nie są ściśle ustalone oraz pakiety związane ze zdrowiem i sportem.

Kobiety w IT i atmosfera w pracy

Coraz większe znaczenie dla pań mają także relacje panujące w pracy. Prawie 100% respondentek odpowiedziało, że ważne jest dla nich bycie docenianą. Dla 73% z nich duże znaczenie ma także możliwość ingerencji w projekty i zgłaszania własnych pomysłów (dla 24% ma to znaczenie czasami, a 3% nie zwraca na to uwagi). 31% kobiet chętnie spędza swój czas wolny ze znajomymi z biura, 59% spotyka się z nimi czasami, a 10% w ogóle. Do rozwoju tak pozytywnych czynników zacieśniających więzi na pewno przyczynia się organizowanie wspólnych posiłków, przebywanie w tzw. pokojach relaksu, wyjazdy integracyjne, a także kursy rozwijające hobby i koła zainteresowań, które coraz częściej proponują pracodawcy.

Kobiety w IT i rozwój zawodowy

Panie, które już związały swoją ścieżkę kariery z branżą IT, zdecydowanie chcą pozostać w tym sektorze na dłużej. Już podczas pierwszych rozmów kwalifikacyjnych pytają o możliwości rozwoju oferowane przez potencjalnego pracodawcę. Nikt nie lubi marnować swojego czasu, a już szczególnie eksperci IT, którzy zdają sobie sprawę z tego, że dominują na rynku pracy. Jak więc swój rozwój zawodowy w branży IT widzą kobiety? Dla większości z nich najważniejsza jest możliwość nauki nowych technologii – odpowiedziało tak aż 64% ankietowanych. Niewiele mniejsza liczba respondentek (63%) docenia udział w nowych projektach, dla 41% ważny jest awans na wyższe stanowisko, a dla 29% praca w międzynarodowym środowisku.

Kobiety w IT i wynagrodzenia

Ciekawe informacje na ten temat można także znaleźć w raporcie Kobiety w IT Hays Poland. Według danych, najwięcej respondentek (23%) zarabia około 3 500 PLN netto oraz 5 000 PLN netto (20,1%). 18,9% ma pensję w wysokości 2 500 PLN, a 11% otrzymuje wynagrodzenie 7 000 PLN. 7% zarabia poniżej 1 500 PLN. 10 000 PLN i powyżej zarabia 9% respondentek. 10% kobiet odmówiło podania wysokości swoich wynagrodzeń. Panie, które zarabiają najwięcej pracują w IT ponad 10 lat (21,4%). Stosunkowo niższe wynagrodzenia podane w tym badaniu mogą wynikać z faktu, że ponad połowa ankietowanych ma nie więcej niż 3 lata doświadczenia w branży. Ogólna analiza pokazuje, że kobiety w sektorze IT mają pensje wyższe od średniej krajowej.

W raporcie znalazło się także pytanie o wysokość zarobków w porównaniu do pensji mężczyzn. 45% ankietowanych nie potrafiła wskazać, czy zarabiają mniej czy więcej. Ponad jedna trzecia twierdziła, że zarabia trochę mniej niż koledzy, a według 18% ich pensja jest znacząco mniejsza. Kobiety, które uważają, że na tych samych posadach zarabiają trochę lub zdecydowanie więcej (0,2%) niż mężczyźni, stanowią nieliczną grupę (łącznie ledwie 0,7%).

Branża IT docenia wiedzę kobiet

Co pokazują przykłady takich firm jak chociażby Atos czy Roche. W Roche[3] kobiety zajmują najróżniejsze stanowiska, od programistek po managerów projektu. Podkreślają, że firma oferuje kredyt zaufania i kieruje się kompetencjami pracownika – co jest szczególnie ważne w przypadku bycia rodzicem i potrzeby pracy zdalnej. Inne panie wskazują, że w branży IT mogą pracować z ludźmi i jednocześnie rozwijając fascynujące technologie np. poprzez pracę w zespole, który szuka rozwiązań VR w biotechnologii. Ważne jest również to, że w sektorze IT zatrudnienie znajdują osoby o różnym wykształceniu i zdolnościach, np. psychologowie i handlowcy. Panie mówią także o ciekawych inicjatywach pracowniczych – jak chociażby klub rowerowy – mają one ogromny wpływ na budowanie więzi z ludźmi.

Z kolei firma Atos[4] uruchomiła wewnętrzny program „Kobieta w IT”. Projekt zakładał przedstawienie historii, stanowisk i dotychczasowej kariery zawodowej wielu pracowniczek Atos. Promował różnorodność i możliwości rozwoju dla pań w branży IT. Oryginalną kampanię doceniono nominacją do nagrody ABSL Diamonds.

Inicjatywy dla kobiet w IT

Istnieje wiele inicjatyw, które pozwalają na budowanie świadomości środowiska pracy w branży IT dla kobiet. Jedną z nich jest Mamo pracuj w IT[5]. To projekt motywujący do działania, pełen inspirujących historii, które pokazują, że chcieć, to znaczy móc. Na portalu można znaleźć wiele informacji o wydarzeniach z branży, artykułów eksperckich na temat połączenia roli mamy i pracownika, porad prawnych, a także wskazówek, jak poruszać się po rynku pracy. Inną inicjatywą jest Geek Girls Carrots[6] – stowarzyszenie kobiet związanych ze środowiskiem IT. Panie zajmują się głównie organizowaniem wydarzeń, warsztatów programowania, czy paneli dyskusyjnych. Co miesiąc spotykają się w 14 miastach Polski.

Pomimo, że mężczyźni nadal stanowią większość w sektorze IT, to liczba kobiet zatrudnionych w tej branży systematycznie wzrasta. Sytuacja taka wynika głównie z ogromnego zapotrzebowania na specjalistów nowych technologii oraz z korzyści, jakie przynosi praca w programistycznym środowisku.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tymi informacjami panie, które jeszcze nie były do końca przekonane do pracy w sektorze nowych technologii, zmienią zdanie.

Dziewczyny, dajcie szansę branży IT! 🙂

 

IT-Leaders.pl to pierwsza na rynku platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.

 

[1] biznes.newseria.pl/news/rowny-udzial-kobiet-w,p1487593543

[2] Raport „Kobiety w IT” 2016 powstał w wyniku współpracy Hays Poland ze społecznością Geek Girls Carrots oraz agencją Biuro Podróży Reklamy. Patronat merytoryczny nad projektem objął Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

[3] innpoland.pl/127977,w-tym-centrum-it-pracuje-100-kobiet-malo-nas-w-branzy-malo-to-jest-mezczyzn-przedszkolanek

[4] wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,156604,21551523,firma-it-w-ktorej-kobiety-sa-bardzo-mile-widziane.html

[5] mamopracuj.pl/mamo-pracuj-w-it/

[6] geekgirlscarrots.org/