Project Management podobnie jak każdy obszar współczesnego biznesu nie pozostaje w stagnacji, a jego oblicze ewoluuje wraz ze zmieniającym się światem nowoczesnych technologii. W poniższym artykule dzielimy się naszymi spostrzeżeniami na temat głównych czynników, które będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądać zarządzanie projektami IT w 2020 roku.

Sztuczna inteligencja

Prognozowanie rozwoju niemal każdej nowoczesnej dziedziny biznesu, zawsze przedstawia sztuczną inteligencję w tle. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania projektami – codzienna praca PM-ów pełna jest rutynowych i powtarzających się zadań administracyjnych, które z powodzeniem mogą być wykonywane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu manager projektu będzie mógł skupić się na meritum swojej pracy. Dodatkowo zastosowanie sztucznej inteligencji usprawni realizację projektów za sprawą:

  • Zdolności do przewidywania ryzyka – rozwiązania z obszaru sztucznej Inteligencji bazując na analizie danych dotyczących projektu, mogą pomóc oszacować zagrożenia stojące na przeszkodzie realizacji projektu.
  • Optymalizacja działań analiza dużych zbiorów danych, także pochodzących z innych już zrealizowanych projektów, pozwala wskazać te rozwiązania, które sprawdziły się w innych przypadkach, a których zastosowanie pozwoli optymalizować zasoby, budżet, bądź pracę.

Jak wynika z raportu przygotowanego na podstawie badania Pulse of Proffesion przeprowadzonego przez stowarzyszenie Project Management Institute, w którym wzięło udział 551 project managerów firm z całego świata, aż 81% ankietowanych odpowiedziało, że już teraz zauważa wpływ sztucznej inteligencji na funkcjonowanie ich firm. Z raportu wynika, że obszarami SI, które mają obecnie największy wpływ na zarządzanie projektami w firmach, są: machine learning, systemy oparte na wiedzy i zarządzanie decyzjami.

Project Management Technology Quotient

Autorzy tego samego badania wskazują, że sama implementacja danej technologii w firmie nie wystarczy, by osiągnąć sukces. Ważne jest również wypracowanie umiejętności prawidłowej implementacji technologii w danym projekcie. Umiejętność ta jest określana jako Project Management Technology Quotient. Manager z wysokim współczynnikiem PMTQ, to taka osoba, która potrafi wdrożyć, dostosować i zarządzać daną technologią w firmie zgodnie z potrzebami projektu.

Hybrydowe zarządzanie projektami

Już wiele lat temu specjaliści od zarządzania projektami zauważyli, że zarówno tradycyjne podejście do zarządzania, jak i metodyki zwinne mają swoje słabe i mocne strony. Z tego powodu powstał model określany jako hybrydowy. Toteż „Hybrydowy project manager” jest szczególnie pożądanym pracownikiem w dynamicznie zmieniających się warunkach biznesowych. Hybrydowe zarządzanie projektami łączy w sobie elementy tradycyjnej szkoły i metodyk zwinnych. Jego największą zaletą jest fakt, że firmy mogą przeprowadzić całościowy plan realizacji projektu przed jego rozpoczęciem, a jego realizację przeprowadzać w modelu iteracyjnym zaczerpniętym z metodyki Agile.

Co więcej, podejście hybrydowe jest na tyle elastyczne, że dopuszcza możliwość pracy różne działów w ramach tego samego projektu w oparciu o metodykę Agile i Waterfall. Przykładowo dział odpowiedzialny za budowę hardware-u pracuje, bazując na metodyce Waterfall, zaś dział deweloperów rozwija oprogramowanie, stosując metodykę zwinną.

W świecie nowoczesnych technologii praca zdalna jest całkiem popularnym podejściem do realizacji projektów. Pozwala ona oszczędzać czas na dojazdy, daje większą elastycznością planowania zadań realizacji zadań i stwarza sprzyjające warunki do pracy w skupieniu, ale jest też dużym wyzwaniem dla project managerów. Taki model sprawia, że PM-owie muszą polegać na oprogramowaniu pozwalającym koordynować pracę zespołów na odległość.

Praca zdalna

Z pomocą przychodzą popularne rozwiązania oparte o chmurę. Do zarządzania projektem w zespołach zdalnych doskonale nadają się te aplikacje, które są powszechnie stosowane w zespołach pracujących w tradycyjnym modelu biurowym, jak np. Asana, Trello, czy JIRA.

Omówione wyżej czynniki z pewnością nie sprawią, że zarządzanie projektami IT w 2020 roku ulegnie rewolucyjnym przeobrażeniom, ale z pewnością ich obecność będzie coraz wyraźniej wyznaczać kierunek realizacji projektów. Warto więc być świadomym ich istnienia.

IT-Leaders to największy rekrutacyjny marketplace w Polsce dla branży IT. Platforma IT-Leaders odwraca tradycyjne role Kandydat-Rekruter: Kandydaci tworzą techniczny profil, a firmy aplikują do nich składając im dopasowane oferty.