Outsourcing i nearshoring specjalistów IT  to rozwiązania, które są coraz częściej praktykowane w Polsce. Pierwsze z nich polega na powierzeniu zarządzania infrastrukturą informatyczną firmy lub jej części innemu przedsiębiorstwu. Z kolei nearshoring to rodzaj outsourcingu. Działa na zasadzie przenoszenia procesów biznesowych na pobliskie pod względem geograficznym rynki, a także czerpaniu z nich zasobów ludzkich.
Czy to się opłaca?

Głównym zadaniem outsourcingu jest zwiększenie efektywności firmy. Poprzez skierowanie części zadań niezależnemu wykonawcy, przedsiębiorstwo ma czas na poświęcenie uwagi działalności, która jest kluczowa. Dostajemy także pomoc osób o bardzo specjalistycznych kompetencjach, do której w inny sposób czasem ciężko byłoby dotrzeć. Outsourcing świetnie sprawdza się również w małych firmach i startupach – dzięki udziale specjalistów jest szansa na szybki rozwój i zaistnienie na rynku.  Jeszcze innym argumentem, który przemawia za outsourcingiem, a łączy się z powyższymi, jest sytuacja, jaka panuje na rynku pracy, czyli niedobór specjalistów. Dzięki oddelegowaniu części zadań, firma nie musi przeprowadzać rekrutacji i martwić się o zatrzymanie ekspertów u siebie – ten ciężar spada na jej zewnętrznego partnera. Zaletą outsourcingu jest również redukcja kosztów. Decydując się na takie rozwiązanie kupujemy gotowy pomysł, który jest „uszyty na miarę”. Nie musimy głowić się nad kosztami sprzętu, jego eksploatacją, oprogramowaniem, szkoleniami pracowników, powierzchnią biurową. Czasem okazuje się, że firmie nie opłaca się posiadać nawet małego zespołu IT, ponieważ outsourcing generuje zdecydowanie mniejsze koszty –  pozwala na obniżenie kosztów infrastruktury informatycznej nawet o 25% przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokiej jakości[1].

Niektórzy przewidują nawet, że sektor IT niemal  w całości może przenieść się na pracę zdalną. Według raportu IT Outsourcing Statistics[2]:

92% organizacji IT korzysta z outsourcingu pojedynczych zadań lub całych projektów.

65% organizacji dzięki outsourcingowaniu prac znacznie podniosło efektywność pracy oraz zminimalizowało koszta.

31% wszystkich zadań IT zostaje outsourcingowane.

89% klientów jest zadowolonych z outsourcingowanych kontraktów.

A jakie korzyści outsourcing daje wykonawcom? Mają oni możliwość doskonalenia się w wąskiej specjalizacji, a swoją wiedzę użyczają kilku firmom jednocześnie. Przekłada się to również na zdobycie różnorodnego doświadczenia przy pracy nad wieloma projektami. Outsourcing to dobry pomysł na rozwój i specjalizację na rynku pracy.

Co przemawia za nearshoringiem?

Przede wszystkim bliskość kulturowa i geograficzna, a także ta sama strefa czasowa i relatywnie mały dystans prawno – polityczny. Firmy delegujące zadania liczą również na nieco niższe wynagrodzenie specjalistów niż w ich rodzimym kraju. Tak więc organizacja korzystająca z nearshoringu odnosi korzyści dzięki podobnym zasadom panującym na rynku i zrozumieniu potrzeb – a tym samym ma większą kontrolę nad projektami niż w przypadku offshoringu (czyli zleceń na dalekie rynki, np. azjatyckie czy afrykańskie). Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest większe bezpieczeństwo danych, które udostępnia zleceniodawca. Na przykład Polska przestrzega norm, zapisów i praw Unii Europejskiej, nasz rynek jest więc bezpieczniejszy pod względem ochrony danych. Natomiast w krajach azjatyckich nie obowiązują aż tak restrykcyjne normy dotyczące bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez zagranicznych inwestorów[3].

I wady…

Jak w przypadku każdego rozwiązania, wszystko należy robić z głową, inaczej firma może odczuć negatywne skutki szybciej niż nam się wydaje. Na szczęście tutaj wad nie ma zbyt wiele. Przede wszystkim przed podjęciem decyzji o oddelegowaniu kilku zadań na zewnątrz warto zastanowić się, jakie projekty są kluczowe dla naszej organizacji. Czy warto właśnie je oraz know how, który ich dotyczy przekazywać osobom trzecim? Inna kwestia to eksperci, którym nasze zadania zostaną powierzone oraz nadzór nad ich pracą. Proces wdrażania współpracy outsourcingowej to również wypracowanie całkiem nowych standardów pracy i komunikowania się, a to niekiedy wiąże się ze znacznym upływem czasu.

Polacy na wagę złota

Polscy specjaliści są wysoko cenieni jeśli chodzi o rynek usług outsourcingowych. Według raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ) naszych ekspertów uznaje się za jednych z najlepszych w całej Europie i należą oni do czołówki najbardziej konkurencyjnych pod względem cenowym w Unii Europejskiej[5]. Z kolei jak wynika z raportu „2016 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM”, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Europie dla świadczenia outsourcingu usług IT. W badaniu porównano 55 krajów pod względem atrakcyjności finansowej, kompetencji i dostępności pracowników oraz środowiska biznesowego. Nasz kraj został zidentyfikowany jako ten z najsilniejszymi podstawami do outsourcingu rozwiązań IT w Europie[4].

Trend jest szczególnie widoczny we wschodnich landach niemieckich graniczących z Polską. Powstały nawet na ten temat badania naukowe, których przeprowadzeniem zajęła się Michaela Wieandt-Ladebur z Technische Universität w Chemnitz. W monografii Outsourcing Global Services: Knowledge Innovation and Social Capital zaobserwowała, że przedsiębiorstwa państw zachodnich (np. Niemiec) rezygnują z usług tanich, ale trudno dostępnych i logistycznie znacznie oddalonych rynków, np. chińskich, indyjskich, wietnamskich czy afrykańskich, zlecając zadania pracownikom z państw ościennych – głównie z Polski. Za takim rozwiązaniem przemawia wysoka jakość usług, która idzie w parze z brakiem barier komunikacyjnych[5].

Gwiazda outsourcingu świeci coraz jaśniej. Czynniki, jakie za tym przemawiają to nie tylko względy ekonomiczne, ale również zapewnienie ciągłości struktury informatycznej, korzystanie z zaawansowanego know-how, czy oszczędność czasu. Czy trend się utrzyma? Wszystko wskazuje na to, że tak, ale weryfikacji jak zwykle najlepiej dokona rynek i jego potrzeby.

 

IT-Leaders.pl to pierwsza na rynku platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.

[1]hocoma.pl/outsourcing-it-sposobem-na-kryzys/, hocoma.pl/outsourcing-it-czy-to-sie-oplaca/, hocoma.pl/wady-outsourcingu-it/

[2]gmi.pl/blog/outsourcing-it-offshoring-czy-nearshoring/

[3]gmi.pl/blog/outsourcing-it-offshoring-czy-nearshoring/

[4]jcommerce.pl/uslugi-it/outsourcing-it/nearshoring-offshoring

[5]polskaszerokopasmowa.pl/trendy/artykuly/rozwoj-internetu-napedza-popyt-na-polskich-specjalistow-it.html