Ostatnie dwa lata przyniosły znaczące przetasowania na rynku IT, z niektórymi określającymi te zmiany jako kryzys, a inni jako nieuniknioną korektę. Przyjrzyjmy się, co takiego miało miejsce i jakie są prognozy na przyszłość.

Ewolucja rynku IT

Od około dekady obserwujemy dynamiczny rozwój cyfrowy, który przenika niemalże każdą sferę naszego życia. Firmy technologiczne, zatrudniające coraz większe zespoły IT, stale zyskiwały na sile i wpływie (2014-2020). Jednakże, nadejście pandemii COVID-19 spowodowało przerwanie łańcucha dostaw, wstrzymując projekty w przemyśle i na rynku pracy. Ten okres spowolnienia trwał kilka miesięcy, ogarniając zarówno branżę IT, jak i inne sektory (II-V.2020).

Boom na specjalistów IT

Mimo kryzysu, pandemia przyspieszyła masową migrację zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego do świata online, co było możliwe dzięki innowacjom w IT. Branża przeżywała okres niezwykłego rozkwitu, z większym optymizmem niż kiedykolwiek wcześniej. Nastąpił niebywały boom na specjalistów branżowych, których poszukiwano jeszcze zanim pojawiło się konkretne zlecenie. Firmy podnosiły stawki, by zatrzymać talenty u siebie (2020-2021).

Weryfikacja nastrojów

Niestety, wojna, inflacja i niepewna sytuacja ponownie zmieniły nastroje społeczne. Fundusze wstrzymały inwestycje, a upadek rynku SVB dodatkowo zaostrzył sytuację. Firmy zaczęły podejmować projekty bardziej ostrożnie, a wiele z nich odłożyło projekty R&D oraz te „miłe do posiadania”. To spowodowało drastyczny spadek liczby zleceń dla branży IT. W efekcie, nastąpiła fala zwolnień, najpierw w USA, a po pewnym czasie również w Polskich spółkach (2022-2023).

Stabilizacja rynku

Po okresie intensywnych zwolnień, rynek wreszcie zaczął się stabilizować. Można powiedzieć, że doszło do pewnej korekty, a proces zatrudniania skoncentrował się na konkretnych potrzebach, zamiast na zatrudnianiu „na zapas”. Jednakże, nowe wyzwania już czekają.

Rola sztucznej inteligencji

Warto zauważyć, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w działalności firm technologicznych. Wdrażanie AI prowadzi do zwiększenia efektywności pracy, co z kolei może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre stanowiska. To bezpośrednio wpływa na obecne zwolnienia (2024-..).

Perspektywy na przyszłość

Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak długo potrwa ta sytuacja i jakie będą jej konsekwencje. Jednakże, wydaje się, że najgorsze już za nami. Rynek przechodzi zmiany, a wraz z nimi zmieniają się role. Wysoko wykwalifikowani specjaliści nadal będą poszukiwani. Z rozmów z klientami zarówno z Polski, jak i USA wynika, że druga połowa roku może przynieść stopniową poprawę sytuacji i odmrożenie wcześniej wstrzymanych działań.

Podsumowanie

Choć sytuacja na rynku IT przeszła przez wiele zmian i trudności, istnieją nadzieje na pozytywne perspektywy. Jak powiedział CEO jednej z wiodących spółek technologicznych: „Gdy jest źle, to trzeba się cieszyć, bo to znaczy, że będzie dobrze.” Niech ta myśl będzie naszym przewodnikiem w nadchodzących wyzwaniach.