Work-Life-Balance – Kluczowe zmiany

Nowelizacja kodeksu pracy, mająca na celu wprowadzenie rozwiązań przyjętych w dyrektywie work-life-balance (Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1158) powinna była wejść w życie z początkiem sierpnia, co jednak się nie stało. Trudno przewidzieć, kiedy można się spodziewać ostatecznego końca prac nad ustawą, niemniej już teraz, szczególnie pracodawcy powinni się zapoznać z kluczowymi zmianami, które