framework

Co to jest framework? Najważniejsze informacje

Tworzenie oprogramowania to złożony proces. Wymaga wielu zadań, w tym kodowania, projektowania i testowania. Te zadania składają się również z wielu mniejszych. Dla przykładu, samo kodowanie to także dbanie o składnię, wyjątki czy instrukcje. Framework w przypadku oprogramowania to swojego rodzaju struktura, która ułatwia pracę. Pozwala bowiem przejąć kontrolę nad całym procesem tworzenia oprogramowania z