W branży IT, gdzie panuje rynek kandydata, niezwykle ważne jest poznanie opinii specjalistów odnośnie procesów rekrutacyjnych. Candidate experience to koncepcja niezwykle złożona – rozpoczyna się już w momencie otrzymania od potencjalnego pracodawcy pierwszego komunikatu. Przeprowadzenie całego procesu ma istotny wpływ na postrzeganie firmy przez kandydatów. Ciekawe wnioski dotyczące candidate experience można znaleźć w tegorocznym badaniu przeprowadzonym przez eRecruiter i Great Digital[1].
Metodologia badania[2]

W czwartej edycji raportu wzięło udział 536 pracodawców i 1961 specjalistów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brali udział w procesie rekrutacyjnym Badanie składało się z dwóch części. Fragment dotyczący opinii kandydatów został przeprowadzony na zlecenie eRecruiter, a zebrane dane pochodziły z portalu Pracuj.pl. Dotyczyły osób zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Część dotycząca opinii pracodawców powstała na podstawie informacji zebranych na potrzeby badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruiter, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi.

Rozbieżności pomiędzy tym, co deklarują pracodawcy, a rzeczywistością

Według wyników badania, 83% osób zatrudnionych w HR jest zdania, że stały kontakt z kandydatem wpływa pozytywnie na jego doświadczenie związane z firmą. Jednak w praktyce na takie działania można liczyć w przypadku 65% organizacji. Co więcej – według trzech czwartych firm (dokładnie 74% wskazań) kandydat powinien wiedzieć, dlaczego nie został zatrudniony. Informacje na ten temat przekazuje jednak zaledwie co drugi pracodawca.70% osób zajmujących się rekrutacją wskazuje, że krótki proces kwalifikacyjny ma pozytywny wpływ na candidate experience. Takie działania są wdrażane przez połowę firm.

Candidate experience to ważne działania, ale wymówek jest całkiem sporo

Aż co trzecia organizacja nie dostrzega sensu przeprowadzania badań opinii, a co czwarta twierdzi, że nie posiada odpowiednich środków lub czasu. Występuje tu pewna sprzeczność, ponieważ 75% ankietowanych z tej grupy uważa jednocześnie, że odczucia z procesu rekrutacji przekładają się na opinie na temat usług konkretnej firmy. Jeśli kandydat nie został zatrudniony, to zaledwie 19% firm pyta o jego doświadczenia związane z procesem rekrutacji. 13% nie podtrzymuje żadnych relacji. A badanie candidate experience nie musi być wcale drogie i czasochłonne. Jednym z pomysłów jest przecież przekazanie kandydatowi po rozmowie krótkiej ankiety, gdzie może wyrazić swoje opinie. Pracodawca zyskuje bezcenną wiedzę, a i specjalista czuje się wyróżniony, ponieważ ktoś zapytał go o zdanie.

Oczekiwania kandydatów

Są dosyć jasno sprecyzowane. Jeśli już specjaliści poświęcają swój cenny czas na proces rekrutacyjny, to w zamian oczekują odpowiedniego traktowania. Rzeczywistość nie zawsze jest optymistyczna. Kandydaci na etapie przygotowań, starają się napisać swoją aplikację tak, aby była jak najlepiej dopasowana do oferty pracy. 31% specjalistów potrzebuje godziny lub więcej, żeby przygotować swoją aplikację. A ile czasu poświęcają średnio rekruterzy na sprawdzenie aplikacji? Większość z nich (69%) na zapoznanie się z aplikacją i podjęcie decyzji, czy chcą zaprosić kandydata do dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym, przeznacza maksymalnie 5 minut.

Prawie 2/3 kandydatów jest zdania, że pracodawcy nie dbają o właściwe relacje podczas trwania procesu rekrutacyjnego (62%). Ten odsetek utrzymuje się już od kilku lat (2013: 68%, 2014: 57%; 2015: 64%). 81% kandydatów twierdzi, że brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej od pracodawcy wywołuje negatywne wrażenia z rekrutacji. Odwlekanie decyzji odnośnie kandydata bądź przeciąganie procesu rekrutacji, to drugi w kolejności wskazywany przez kandydatów powód negatywnych wrażeń z procesu rekrutacji (istotny dla 73% badanych).

33% ankietowanych, którzy negatywnie ocenili proces rekrutacyjny zadeklarowało, że ponownie nie będzie starać się o posadę w danej firmie. Co więcej – 28% osób przekaże swoje złe doświadczenia rodzinie i środowisku branżowemu. 22% będzie odradzało innym złożenie aplikacji do danego przedsiębiorstwa. 6% podzieli się swoją opinią na portalach społecznościowych lub forach internetowych. Czy w czasach walki o kandydata firma może sobie pozwolić na takie straty? Pozostając nadal w temacie minusów: 8 na 10 kandydatów ma poczucie, że nikt nie zapoznał się z ich aplikacją. To naprawdę ogromna skala! Jak można sprawić, żeby specjalista nie poczuł się lekceważony? Przede wszystkim – komunikować się na każdym etapie rekrutacji, najlepiej w formie dostosowanej do osoby i konkretnego stanowiska. Podziękujmy za spotkanie, poinformujmy o dacie podjęcia decyzji, dalszych krokach, przyjęciu bądź odrzuceniu aplikacji (informacji o zakończeniu rekrutacji oczekuje 86% ankietowanych) – to nie zajmuje wiele czasu, a może mieć wyłącznie pozytywne skutki.

Jeśli chodzi o opinie pozytywne, to dobry werdykt w oczach kandydata ma wpływ na jego decyzję w 46%, a zdanie znajomych bierze pod uwagę 42% osób. Wnioski łatwo jest wyciągnąć – proces rekrutacyjny to jedna z niewielu sposobności na zbudowanie odpowiedniego wrażenia. Drugiej szansy może nie być.

Przedstawiciele działów HR mogą wysnuć istotne wnioski na podstawie pytania, które zostało zadane kandydatom: „Gdybyś mógł/a podpowiedzieć pracodawcom jedną rzecz, którą warto poprawić w odniesieniu do procesów rekrutacji, to co by to było?”. Feedback kandydatów nie pozostawia wątpliwości: 39% ankietowanych wskazało na przesłanie wiadomości z przyczynami niezatrudnienia, 15% na informowanie o zakończeniu rekrutacji, a dla 14% niezwykle ważny jest ciągły kontakt z rekruterem.

Podstawowe działania, które pozwolą zbudować pozytywne wrażenie

Podsumowując, pracodawca powinien pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach, a należą do nich:

  1. Informowanie o zakończeniu procesu rekrutacji. 86% kandydatów tego oczekuje, 39% tego doświadcza.
  2. Informowanie o przyczynach niezakwalifikowania się do dalszych etapów rekrutacji. 81% tego oczekuje, jedynie 18% doświadcza.
  3. Utrzymywanie kontaktu z kandydatem na każdym etapie rekrutacji: na jakim etapie przebiega proces, daty spotkań, przekazanie informacji zwrotnej. 61% tego oczekuje, jedynie 32% doświadcza.

 

IT-Leaders.pl to pierwsza na rynku platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.

 

[1] Raport eRecruiter i Great Digital „Candidate Experience 2017”. Badanie „Candidate Experience” zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Partnerem badania jest Great Digital.

[2] erecruiter.pl/centrum-prasowe/raport-candidate-experience-2017-kandydat-bardziej-zaangazowany-w-proces-rekrutacji-niz-pracodawca/