Czołówkę najlepiej zarabiających specjalistów w Polsce zajmują przedstawiciele branży IT. W tym sektorze panuje jednak spora rozbieżność pod względem poziomu wynagrodzenia. Pensje różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, specjalizacji i języka programowania. Pracodawcy zwracają uwagę również na znajomość języków obcych, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności analityczne. Na co warto stawiać, by odnieść sukces w tej branży? Jakie specjalizacje umożliwiają ciekawą i dobrze opłacaną pracę? 

Pierwsze miejsce na podium: specjalizacja

Osoby, które chcą w 100% wykorzystać możliwości finansowe branży IT, już od samego początku powinny planować swoją ścieżkę kariery pod kątem czynników, które mają wpływ na wysokość zarobków. Najważniejszym elementem jest specjalizacja. A najbardziej dochodowe to często te, związane z niedoborem pracowników w danym sektorze. Według „Raportu Płacowego Antal 2016”[1] średnia miesięczna wynagrodzenia brutto w branży IT wyniosła 10 893 PLN (10 220 PLN w „Raporcie Płacowym 2015”). Najbardziej poszukiwani kandydaci w branży IT to programiści wszystkich specjalizacji, jednak na prowadzenie wysuwają się specjaliści Java – to oni cieszą się największym zainteresowaniem na rynku pracy. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Przede wszystkim: szerokie zastosowanie tego języka programowania w praktycznie każdej aplikacji sieciowej, oraz możliwość korzystania z rozwiązań typu open source. Mniejsza dynamika wzrostu wynagrodzeń dotyczy testerów i administratorów.

Jeśli chodzi o czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom to największe znaczenie ma m.in. doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku. Wysokość wynagrodzeń w branży IT, podobnie jak prakgtycznie w  każdej innej, jest proporcjonalna do poziomu doświadczenia i specjalizacji, na którą aktualnie jest największe zapotrzebowanie. Najszybciej rosną zarobki programistów najpopularniejszych technologii, ale także testerów, na których usługi rośnie popyt. Na wysokość pensji wpływa także forma współpracy – osoby zatrudnione na podstawie umów B2B zarabiają średnio 20% więcej niż ich koledzy związani ze zleceniodawcą umową o pracę. Mniejsze wzrosty wynagrodzeń i stagnację można zaobserwować w obszarze infrastruktury oraz systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Znaczenie ma także rozpoznawalność firmy, w której poprzednio pracował kandydat, znajomość języków obcych (angielski to podstawa), odniesione sukcesy, umiejętności miękkie i pracy w zespole oraz specyfika regionalna. Od kilku lat trwa walka o specjalistów szczególnie w Trójmieście i Wrocławiu. Nad morzem powstają zarówno duże centra ITO, jak również mniejsze oddziały skandynawskich firm IT. Najwyższe wynagrodzenia w dalszym ciągu utrzymują się w Warszawie.

Według „Raportu Płacowego Antal 2016”, specjaliści IT mogą najczęściej liczyć na następujące wynagrodzenie brutto:

 • Senior Project Manager: 12000 – 18000 zł
 • IT Architekt: 14000 – 22000 zł
 • Software Architect: 11000 – 18000 zł
 • IT Analyst: 8000 – 13000 zł
 • Project Manager: 9000 – 12000 zł
 • IT Infrastructure Specialist: 10000 – 15000 zł
 • QA Analyst: 7500 – 12000 zł
 • Data analytics progammer: 6500 – 13000 zł
 • Network administrator: 8000 – 14000 zł
 • iOS/Android developer (middle): 7500 – 14000 zł
 • iOS/Android developer (senior): 12000 – 18000 zł
 • PHP backend developer (middle): 6000 – 11000 zł
 • PHP backend developer (senior): 9500 – 14000 zł
 • Database administrator (MS/Oracle): 9000 – 12000 zł
 • Helpdesk 3 linia (middle/senior): 6000 – 13000 zł
 • Helpdesk 3 linia (senior): 8000 – 17000  zł
 • Front-end developer (middle): 5500 – 11000 zł
 • Front-end developer (senior): 9000 – 16000 zł
 • .net developer (middle): 5800 – 13000 zł
 • net developer (senior): 10000 – 17000 zł
 • Java developer (middle): 6500 – 14000 zł
 • Java developer (senior): 8500 – 18000 zł
 • Java Script developer (middle): 5800 – 14000 zł
 • Java Script developer (senior): 8900 – 16000 zł
 • C++ developer (middle): 8000 – 13000 zł
 • C++ developer (senior): 10000 – 17000 zł
 • Oracle developer (middle): 7500 –10000 zł
 • Oracle developer (senior): 9000 – 14000 zł

Dodatkowo, poza wskazanym wynagrodzeniem, pracownicy mogą korzystać też z dodatkowych benefitów takich jak np. telefon komórkowy, samochód służbowy, pakiety sportowe i medyczne.

Co jeszcze wpływa na wynagrodzenie?

(Jak wynika z „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016”[2])

Różnice w wynagrodzeniu na zbliżonych stanowiskach mogą kształtować się także w zależności od wybranej formy współpracy. Najmniej zarabiają osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Taki rodzaj współpracy oferowany jest jednak zwykle na początku kariery zawodowej, najczęściej studentom, którym odpowiadają elastyczne godziny pracy. Z kolei osoby współpracujące w oparciu o kontrakt mają wyższe wynagrodzenia niż pracownicy na innych umowach. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród specjalistów. Z raportu wynika, że doświadczeni programiści .NET zatrudnieni na kontrakt zarabiają o 27% więcej od programistów zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród starszych specjalistów różnica ta wynosi 15%. Analogicznie programiści Java/JEE/J2EE zatrudnieni na kontrakt zarabiają odpowiednio o 9% i 14% więcej od zatrudnionych na umowę o pracę.

W kwestii zarobków ważna jest jeszcze jedna składowa, której nie należy pominąć. Jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak, firmy z kapitałem zagranicznym płacą więcej niż firmy z polskim kapitałem. Największa różnica występuje wśród programistów aplikacji mobilnych i wynosi ona 4 639 PLN. Nieco mniejsze zróżnicowanie wynagrodzeń jest widoczne u programistów: PHP, Java/JEE/J2EE, baz danych, serwisów i aplikacji internetowych oraz .NET. Programiści C/C++/C# w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają o 815 PLN więcej, niż programiści w firmach z kapitałem polskim.

Jak kształtują się zarobki programistów na świecie?

Według badania Stack Overflow 2017[3] wzrost wynagrodzeń jest proporcjonalny do popularności języków. W Niemczech najbardziej opłaca się korzystać z programowania Java, Python i TypeScript (średnie wynagrodzenie 53.763 dolarów). Zarobki roczne jednak różnią się niewiele w porównaniu do JavaScript czy C# (około 4-6%). W Wielkiej Brytanii najwięcej zarabiają specjaliści TypeScript (53.763 dolarów) i Ruby (51.250 dolarów), a Java i Python są odpowiednio na piątej i szóstej pozycji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych opłacalne są Go i Scala (110.000 dolarów), a Java i Python są poza pierwszą dziesiątką. We Francji prym wiodą Python (42.151 dolarów) i C++ (41.075 dolarów). No cóż, co kraj to obyczaj. Natomiast analizując dane z tych czterech państw, możemy wywnioskować, że najniższe wynagrodzenia otrzymują programiści PHP  – średnio 10-15% niższe niż najbardziej opłacalne języki w danym kraju. W skali ogólnoświatowej programiści korzystający z języków takich jak Go, Ruby, Rust czy Python są opłacani lepiej w porównaniu do programistów PHP nawet z większym doświadczeniem. Jeśli natomiast spojrzymy na zarobki pod kątem konkretnego typu programisty, to zdecydowanie wygrywają specjaliści DevOps ze średnią 60.215 dolarów.

IT-Leaders.pl to pierwsza na rynku platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.

[1] antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/19-raport-placowy-antal

[2] Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016, wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-programistow-w-2016-roku

[3] stackoverflow.com/insights/survey/2017