Czy developerzy chętnie „kodują” również po pracy? Jaki sposób nauki jest najbardziej polecany przez ludzi pracujących w IT? Który język programowania jest najbardziej znienawidzony, a który góruje nad resztą? I w końcu, jak poprawnie wymawiać rozszerzenie .gif według pracowników IT? Jeżeli kiedykolwiek nurtowały Was te pytania to mamy dobrą informację – 22 marca na ulubionym portalu większości programistów pojawiły się wyniki badania Stack Overflow 2017. dotyczącej branży komputerowej. Mowa tutaj o ankiecie, która od 2011 roku dostarcza nam ogromną ilość informacji na temat branży Software’owej oraz ludzi, którzy są w niej zatrudnieni.

Ilość osób biorących udział w badaniu rośnie z roku na rok – wystarczy zwrócić uwagę, że liczba respondentów w roku 2016 wzrosła ponad dwukrotnie z 26 tysięcy w 2015r do 56 w 2016r. W tym roku padła też rekordowa liczba uczestników ankiety – na pytania odpowiedziało ponad 64 tysiące osób związanych z branżą komputerową. Jakich ciekawych informacji możecie dowiedzieć się przeglądając wyniki tej ankiety? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

Na początek trochę demografii badania. W najnowszej edycji co piąty ankietowany pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, 10% z Indii, po 8% z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Polacy stanowią wciąż niewielki odsetek uczestników badania – 2,5% .

72% ankietowanych to Web Developerzy, z czego  aż dwie trzecie pracuje na stanowisku Full-stack developera. Warto jednak zaznaczyć, że przy tej odpowiedzi można było wskazać więcej niż jedno stanowisko. Średni staż pracy w zawodzie wśród uczestników badania mieści się w przedziale 1 – 5 lat, przy czym 13% ankietowanych posiada od roku do dwóch lat doświadczenia. Ankietowani Web Developerzy statystycznie mają mniej doświadczenia od swoich kolegów w innych dziedzinach – jak na przykład administrator systemu czy programista systemów wbudowanych.

Dobra informacja dla osób zmieniających ścieżkę swojej kariery jest. Około 11% osób uczących się programowania znajduje pracę w ciągu roku od rozpoczęcia nauki. Mało zaskakującym (niestety) jest z kolei fakt, że branża wciąż zdominowana jest przez mężczyzn – aż 89% ankietowanych. Procent kobiet zatrudnionych na stanowisku developera rośnie jednak z roku na rok. Znajduje to odzwierciedlenie w ankiecie w badaniu z 2016r wyniósł 7,6 % , podczas, gdy w 2015r 5,8%. Zdecydowanie więcej płci pięknej znajduje się w dziedzinach takich jak: Web Developer, Grafik czy Inżynier Jakości.

Rys. 1 Rozkład zatrudnienia kobiet oraz mężczyzn w branży IT – czerwona linia oznacza średni rozkład (ok. 16 razy więcej mężczyzn niż kobiet).

Blisko 76 % wszystkich ankietowanych podało, że posiada dyplom uczelni wyższej (niekoniecznie kierunki informatyczne). 90% zdobywa wiedzę na własną rękę, 80,2% czerpie ją z oficjalnej dokumentacji, tyle samo ze Stack Overflow (80,1%), a co drugi korzysta z kursów online. Ta część wyników odnosi się oczywiście do odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Co ciekawe 73,9 % profesjonalnych developerów traktuje kodowanie jako hobby, natomiast najczęściej polecanym sposobem nauki są kursy online (64%) oraz praca z książkami i ćwiczeniami (49,9%).

Rys. 2 Jak się uczyć? Warto posłuchać co na ten temat mają profesjonalni developerzy!

Kolejna część ankiety zawierała informacje na temat technologii używanych przez developerów. Poszczególne podpunkty zawierają informację o ulubionych oraz znienawidzonych technologiach, językach, które w tym momencie są najbardziej popularne, opłacalności języków oraz korelacji zajmowanego stanowiska z używanymi technologiami. I tak już na samym początku możemy zauważyć, że piąty raz z rzędu pierwsze miejsce zajmuje JavaScript – aż 62,5 % odpowiadających zadeklarowało pracę z tym językiem. W porównaniu z poprzednim rokiem czołówka praktycznie nie uległa zmianie – pierwsze trzy miejsca są kolejno zajmowane przez JavaScript (61,9%), SQL (50,8%), Java (39,3%). Ciekawostką jest również to, że po raz pierwszy od pięciu lat Python wyprzedził PHP. Zanotował praktycznie 7% wzrost w stosunku do roku poprzedniego (2017- 31,7% , 2016 – 24,9%).

Rys. 3 Wykres przedstawiający popularność danych języków programowania

Wracając do SQL – aż 44,3% osób zadeklarowało korzystanie z MySQL – jest to aż 15% przewagi nad następnym w kolejce SQL Server. Jak widać darmowy dostęp do MySQL Workbench dla pojedynczych użytkowników skutkuje dominacją na rynku. Dopiero pod sam koniec stawki znajduje się  Oracle, który jest wykorzystywany głównie w rozwiązaniach typu enterprise.

Ulubionym językiem programistów, po raz drugi z rzędu, okazuje się Rust. Aż 73,1 % osób zadeklarowało się jako fanów tego języka. Z bardziej popularnych języków najwyżej znalazł się Python z 62,7% poparcia – może to właśnie przez to wzrosło ostatnio zainteresowanie tym językiem? Bardzo ambiwalentny stosunek programiści mają z kolei do jednego z najbardziej popularnych języków – Javy. Tutaj stosunek jest jeden do jednego – na jedną osobę „kochającą” Javę mamy jedną osobę, która nie cierpi tego języka. Najbardziej znienawidzonym przez programistów językiem jest natomiast Visual Basic 6.

Rys. 4 Najbardziej znienawidzone (po lewej) oraz ukochane języki programistów (po prawej).

Ciekawostką może okazać się również to, że JavaScript okazał się najbardziej popularnym językiem nie tylko wśród Web Developerów. Jest również popularny wśród programistów aplikacji desktopowych, SysAdminów/DevOps-ów oraz Inżynierów Danych. O tyle o ile nie dziwi jego ogromna popularność wśród projektantów aplikacji webowych, to fakt, iż okazuje się narzędziem najczęściej używanym przez wszystkie zawody zawarte w ankiecie może być dla wielu zaskoczeniem. Warto też nadmienić, że pomijając JS oraz SQL język C# wyprzedza Javę w popularności wśród respondentów strony Stack Overflow. Jest to o tyle ciekawe, że np index TIOBE za marzec 2017 nadal na pierwszym miejscu wskazuje na Java (16% popularności, o 4,14% mniej rok do roku) natomiast C# zajmuje pozycję czwartą z wynikiem 4,4% i wzrostem na poziomie 0,14%.

Jeżeli natomiast bylibyśmy zainteresowani zarobkami to w parze z popularnością języków idzie również wzrost wynagrodzeń. I tak w Niemczech najbardziej opłacalna jest Java . Zarobki roczne jednak różnią się niewiele w porównaniu do JavaScriptu czy C# (około 4-6%). Natomiast na wyspach najwięcej zarobilibyśmy jako programiści TypeScript oraz Ruby. Tam Java plasuje się na piątej pozycji z różnicą około 6% w stosunku do początku stawki. Analizując dane ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji możemy wywnioskować, że najniższe wynagrodzenia otrzymują programiści PHP  – średnio 10-15% niższe niż najbardziej opłacalne języki w danym kraju.

Kolejnym punktem ankiety były pytania odnośnie pracy – ten dział zawierał najwięcej podrozdziałów, a ich tematyka była bardzo szeroka – od rodzaju kontraktu podpisanego  pracodawcę poprzez priorytety w pracy, aż po sposób sprawdzania kodu i praktyki pisania kodu. I tak np. pierwszą informacją jaką możemy wyciągnąć jest to, że większość developerów ceni sobie pracę na etacie (Employed full-time), natomiast co dziesiąty programista próbuje swoich sił jako freelancer.

Pozytywną stroną tej profesji jest z pewnością niski stopień bezrobocia – wynosi on jedynie 5,4 % (Not employed, but looking for work). Zdecydowana ilość developerów pracuje również w relatywnie małych firmach – od 20-500 osób (40%). Co dziesiąty ankietowany z branży pracuje w Startupach, większość wybiera natomiast duże firmy lub korporacje. Co ciekawe – ogólna satysfakcja z wybranej ścieżki kariery mocno wzrasta po czterech przepracowanych latach w zawodzie. Zdecydowana większość jest zadowol ona ze swojej kariery i oceniła swoją satysfakcję z pracy na powyżej 6 w 10-cio stopniowej skali oceny satysfakcji zawodowej.

Rys. 5 Średnie zadowolenie z kariery jako developer – te liczby mogą napawać pewnym optymizmem!

Mimo, iż większość developerów jest zadowolona ze swojej obecnej pracy to aż 59% z nich jest otwartych na nowe wyzwania – przy czym najczęściej o nowych ofertach pracy dowiadują się od byłych współpracowników oraz członków rodziny (26,8%). Na drugim miejscu pozostaje kontakt z wewnętrznym rekruterem firmy – aż 17,9% ankietowanych zadeklarowało, że swoje obecne stanowisko uzyskało właśnie tym sposobem.

Co jednak najczęściej skłania do zmiany pracy? Okazuje się, że najczęściej wskazywaną odpowiedzią okazały się szanse  na rozwój kariery zawodowej. Na kolejnych miejscach znajdują się kolejno: zarobki oraz benefity, atmosfera pracy i technologie wykorzystywane w pracy. Jak widać z tych oraz poprzednich wyników programiści na pierwszym miejscu zawsze stawiają na możliwość rozwoju swoich umiejętności. To akurat nie powinno dziwić, w końcu praca w tym zawodzie wymaga wręcz ciągłej nauki i poznawania nowych technologii.

Jeżeli chodzi o rekrutację, większość programistów stwierdziła, że pracodawcy głównie powinni skupić uwagę na umiejętnościach interpersonalnych przyszłych pracowników oraz na udokumentowanej historii zrealizowanych projektów. Ankietowani na samym końcu wskazują formalną edukację oraz nazwę poprzedniego stanowiska kandydata, jako elementy, które powinny mieć znaczenie dla rekrutujących.

Rys. 6 Co według developerów powinno być brane pod uwagę przy rozmowie kwalifikacyjnej.

Większość developerów lubi kiedy w tle słychać jakąś muzykę. Nie znaczy to jednak że hałas nie przeszkadza w pracy, jeżeli bowiem używacie głośnej klawiatury to macie 50% szansy, że zirytujecie kolegę obok;)

Te oraz wiele innych ciekawych informacji można wyciągnąć z ankiety Stack Overflow – staraliśmy się wybrać statystyki, które mogą okazać się dla Was najciekawsze.

Link do pełnego raportu:  pobrane

IT-Leaders.pl to pierwsza na rynku platforma łącząca Specjalistów IT bezpośrednio z pracodawcami. Anonimowy, techniczny profil i konkretnie określone oczekiwania finansowe to tylko niektóre z cech wyróżniających platformę. Zarejestruj się i zobacz jak Cię widzi pracodawca.