serverless

Serverless computing, czyli co właściwie?

Serverless computing, czyli przetwarzanie bezserwerowe, to metoda świadczenia usług zaplecza (backend) oparta na realnym wykorzystaniu. Bezserwerowy dostawca umożliwia nam pisanie i wdrażanie kodu bez martwienia się o podstawową infrastrukturę. I tak, firma, która otrzymuje usługi zaplecza od dostawcy serverless, jest później obciążana kosztami na podstawie swoich obliczeń. Nie rezerwuje zasobów i nie płaci za stałą